FuG på Läkemedelskongressen 7-8 november

Den 7-8 november går årets upplaga av Läkemedelskongressen av stapeln på Quality Globe Hotel i Stockholm, där FuG som vanligt kommer finnas representreade. Ni kan komma och besöka oss i vår monter under båda dagarna, passa på att fråga oss om våra kommande projekt i Uganda, Rwanda och Ghana! Läs mer om Läkemedelskongressen här.

FuGs årliga Generalförsamling kommer att äga rum under kongressen, den 7 november klockan 15.45 till 16.45 i lokalen Pluto. Kallelse till mötet hittar ni här. Bifogat finns även beslutsunderlag för uppdatering av organisationens stadgar samt anslag till bidrag för aktiva styrelsemedlemmar och volontärer.

Vid årsmötet kommer Johan Grinde från Forum Syd att presentera ”Rättighetsbaserat arbete i samarbete med civilsamhället” FuG är medlemmar i Forum Syd och det är Forum Syd som varit huvudfinansiär för våra projekt i Uganda. FuG arbetar med rättighetsbaserade projekt och följer Forum Syds arbetsmetodik.HeadLMK_ny