Personuppgiftshantering under GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig

Farmaceuter utan Gränser (817606-4387) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

Farmaceuter utan Gränser
c/o Uppsala Monitoring Centre
Box 1051
751 40 Uppsala
info@fug.se
08-590 807 29

Personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är sådana som du själv uppger till oss när du ansöker om medlemskap: personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, medlemskategori (student, ordinarie medlem, pensionär, organisationsmedlem). Därutöver registreras uppgifter om betalda och obetalde avier. För organisationsmedlemmar lagras organisationsnummer, organisationsnamn och kontaktperson. För medlemmar som ingår i styrelsen eller är volontärer lagras uppgifter om detta i medlemsregistret.

Vi behöver dessa uppgifter för att administrera ditt medlemskap hos oss. Förutom avier om medlemsavgift skickar vi dig nyhetsbrev, inbjudningar till årsmöte och andra arrangemang. Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar eller för andra ändamål som är viktiga för föreningens verksamhet.

Vi lagrar inte personuppgifter som enligt GDPR räknas som känsliga, förutom att vi vid vissa arrangemang kan fråga efter uppgifter om matrestriktioner. Dessa uppgifter raderas snarast efter genomfört arrangemang och själva personuppgiften delas inte med tredje part.

Avslutat medlemskap

Om du på egen begäran avslutar ditt medlemskap tas uppgifterna i medlemsregistret bort. Om du under ett år inte har betalat din medlemsavgift, så gör vi försök att återvärva dig under nästkommande år. FuG raderar tidigare medlemsuppgifter senast år två efter utebliven betalning.

Farmaceutkompis

Farmaceuter utan Gränser är personuppgiftsansvarig även för dig som deltar i integrationsprojektet Farmaceutkompis. De personuppgifter som hanteras är desamma som för medlemmar, förutom att födelseår lagras i stället för personnummer. Dessutom lagras de uppgifter du angett vid anmälan, t.ex. födelseland, länder du bott i, språk du talar, familjeförhållanden, intressen, utbildning, arbete och förväntningar på deltagandet i Farmaceutkompis.

Om du på egen begäran avslutar ditt deltagande tas uppgifterna i registret bort.

Om projektgruppen inte har kunnat hitta en matchning till dig eller efter ett antal försök inte får kontakt med dig så raderas dina uppgifter då vi uppfattar att du inte längre är intresserad.

För dig som fått en matchning, eller bekräftat att du är fortfarande intresserad, behålls dina uppgifter och du får löpande nyhetsbrev och inbjudningar till arrangemang från Farmaceuter utan Gränser och partners.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. T.ex. har ett begränsat antal förtroendevalda och volontärer tillgång till medlemsregister och Farmaceutkompisregister. Registerinformation delas inte med övriga parter och eventuell utskriven eller elektronisk deltagarlista slängs efter genomförd aktivitet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem eller registrerad. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen.

Som medlem har du möjlighet att logga in i medlemssystemet Membit och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om byter adress eller medlemskategori.

Som Farmaceutkompis kan du kontakta oss om du vill kontrollera eller korrigera dina uppgifter, t.ex om du byter adress.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på medlem@fug.se.

För Farmaceutkompis, kontakta farmaceutkompis@fug.se.