Styrelse 2022

Styrelsen för Farmaceuter utan Gränser Sverige 2022 består av följande personer:

Kristina Billberg – Styrelseordförande
Doaa Hassan – Kassör
Annika Johansson – Sekreterare
Fredrik Boström – Vice ordförande & Kommunikation
Elki Sollenbring – Styrelseledamot & Projektledare Costa Rica
Ingrid Lekander – Styrelseledamot & Projektledare Cross Border
Nor Alhaj – Styrelseledamot & Insamling
Helene Larhammar – Styrelsesuppleant & medlemsregister