Styrelsen för Farmaceuter utan Gränser Sverige 2022 – 2023 består av följande personer:

Kristina Billberg – Styrelseordförande & Projektansvarig Utsatta migranter
Alireza Malakuti – Kassör
Maria Arfwedson – Sekreterare
Fredrik Boström – Vice ordförande & Kommunikation
Elki Sollenbring – Styrelseledamot & Projektansvarig Costa Rica
Lina  Gudbjart – Styrelseledamot & Projektansvarig Cross Border
Clary Holtendal – Styrelseledamot
Pia Seidel – Styrelseledamot
Dana Enkusson – Styrelseledamot & Vice kassör
Helene Larhammar – Styrelsesuppleant & medlemsregister