Styrelsen för Farmaceuter utan Gränser Sverige 2022 – 2023 består av följande personer:

Kristina Billberg – Styrelseordförande
Ingela Segerborg – Kassör
Maria Arfwedson – Sekreterare
Fredrik Boström – Vice ordförande & Kommunikation
Elki Sollenbring – Styrelseledamot & Projektledare Costa Rica
Ingrid Lekander – Styrelseledamot & Projektledare Cross Border
Nor Alhaj – Styrelseledamot & Insamling
Clary Holtendal – Styrelseledamot
Pia Seidel – Styrelseledamot
Helene Larhammar – Styrelsesuppleant & medlemsregister
Wissam Idris – Adjungerad studentrepresentant