Läkemedelsbrist på landsbygden i Kamerun

FuG har lämnat ett bidrag till en hälsocentral i Sanaga-Yong, Kamerun i februari 2006. En stor resväska med läkemedel till ett värde av 7000 kronor överlämnades via en av styrelsemedlemmarna som var på besök i området. Bristen på läkemedel är ofta det mest påtagliga problemet på landsbygdens hälsocentraler där kompetent personal dagligen ställs inför faktum att inte kunna behandla sina patienter. På bilden ses läkare Lotta Rydell som tacksamt tog emot bidraget.

LottaRydell