FuG stödjer läkemedelsprojekt i Indonesien

Under november 2006 samlade FuG  in pengar från bl.a. svenska farmaceuter för att hjälpa till mer arbetet efter tsunamin. Dessa har donerats till projekt som den internationella organisationen för Farmacevter utan Gränser – Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSFCI) – driver i Indonesien. Den senaste tiden har PSFCI haft omfattande aktiviteter i landet. Först och främst efter tsunamin som drabbade landet i slutet av december 2004, och senare i Sulawezi-provinsen samt i Yogakarta. Arbetet har bl.a. inneburit kvalitetssäkring av donerade läkemedel, utbildning i läkemedelshantering samt utbildning i katastrofarbete för farmacevtisk personal. En läsvärd rapport över detta arbete har sammanställts. Läs rapporten här!