FuGs Stadgar och Generalförsamlingsprotokollfug-folder-framsida

FuG stadgar fastställda 2023-06-17

Årsmöte 2023

Extra årsmöte 2023-06-17

Årsmöte 2022

Årsmöte 2021 

Årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Årsmötet 2017

Informationsmaterial om FuG

FuG tillhandahåller en del informationsmaterial om föreningen som kan användas av medlemmar eller stödjande organisationer i olika sammanhang. Materialet kan laddas ner direkt från hemsidan.

Övrigt informationsmaterial

FuG tillhandahåller kortfattad information och länkar till andra hemsidor eller informationsmaterial som har beröring med den verksamhet vi bedriver.

  • Läkemedelsdonationer. WHO har utarbetat riktlinjer för läkemedelsdonationer vilka innehåller information om kontroll av kvalitet, säkerhet i hantering och användning, urval av läkemedel m.m.
    WHO Guidelines for medicines donations 2010.
  • RACOBAO. FuG har sedan 2007 ett samarbete med en organisation i södra Uganda, som arbetar med HIV och Aids. Organisationen heter Rural Action Community Based Organisation (RACOBAO). De arbetar med samhällsutveckling och HIV-förebyggande insatser och har varit aktiva sedan mitten av 90-talet.
  • Insatser i samband med tsunamikatastrofen. Den 26 oktober 2005 i samband med FuGs generalförsamling höll Jochen Schreeck, f.d. president för tyska ”Apotekare utan gränser”, föredrag om hans organisations insatser i samband med tsunamikatastrofen i Asien. Ladda ner föreläsningsmaterialet (pdf)
  • Förfalskade läkemedel. Den 24 maj 2005 besökte Dr Dora Akunyili, chef för Nigerias läkemedelskontroll, Uppsala och höll föredrag om förfalskade läkemedel. Ladda ner föreläsningsmaterialet (pdf)
  • Förfalskade läkemedel. I anslutning till generalförsamlingen den 25 oktober 2003 höll chefen för IFPMA, Dr. Harvey Bale ett föredrag om förfalskade läkemedel. Ladda ner föreläsningsmaterialet (pdf)