Vår vision

Allas rätt till god läkemedelsbehandling.

Vårt uppdrag

För alla människors rätt till god läkemedelsbehandling och med inriktning på låginkomstländer vill vi:

 • Verka för kompetensutveckling, tillgång till och rationell användning av läkemedel
 • Påverka att läkemedelsfrågor prioriteras
 • Öka medvetande, kompetens och engagemang bland farmaceuter och andra intresserade i Sverige
 • Skapa nätverk och samarbeten i Sverige och internationellt

Vår värdegrund

FuG är en ideell, enskild organisation. Vår värdegrund är:

 • Människors lika värde
 • Kunskap och beprövad erfarenhet
 • Politiskt och religiöst oberoende
 • Hållbar utveckling
 • Långsiktighet
 • Öppenhet
 • Alla kan bidra

Våra övergripande mål

FuG:s övergripande mål för verksamheten är att:

 • Vara en attraktiv organisation för enskilda medlemmar och företags-/organisationsmedlemmar
  • engagemang och kompetens i projekt (i Sverige och internationellt) vad gäller innehåll, ledning, administration och struktur
  • nära samarbete med kompetenta lokala organisationer i låginkomstländer
  • samarbete med andra organisationer (läkemedel, medicin) i Sverige och internationellt
 • Ha minst två internationella projekt i löpande drift
 • Vara en känd och aktiv part i första hand i Sverige, i frågor som gäller läkemedelsanvändning i låginkomstländer
 • Utveckla kompetens om läkemedel i låginkomstländer, främst inom FuG internt men även, om så är möjligt, externt
 • Engagera farmaceuter och andra som är intresserade av dessa frågor i föreningens ideella arbete (som volontärer)
 • Kommunicera det föreningen gör
 • Gemensamma prioriteringar och fokusering på att använda våra resurser till att göra ”rätt” saker