Farmaceuter utan Gränser

Stöd vårt arbete

Farmaceuter utan Gränser Sverige arbetar för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling, med inriktning på låginkomstländer.

Bli medlem

Du som vill stödja vår organisation för farmaceutiska insatser i låginkomstländer  och i Sverige är hjärtligt välkommen som medlem. Man behöver inte vara farmaceut för att bli medlem, utan medlemskapet i FuG är öppet för alla med intresse av arbete för människors rätt till god läkemedelsbehandling.

Skänk en gåva

Vill du stödja Farmaceuter utan Gränsers arbete för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling
kan du skänka en gåva till organisationen.

Bli volontär

Det finns flera olika sätt att arbeta ideellt för Farmaceuter utan Gränser (FuG), och du är varmt välkommen att hjälpa oss att nå våra målsättningar. Dyk upp på något av våra volontärmöten eller kontakta oss på info@fug.se för att få mer information om våra aktuella projekt.

För företag

Vill du som företag eller organisation stödja Farmaceuter utan Gränsers arbete för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling är ni hjärtligt välkomna att bli företagsmedlemmar.

Er företagslogga kommer då att finnas på vår hemsida och ni kommer att få ett nyhetsbrev där ni kan följa vårt arbete.

Nyheter

Världsfarmaceutdagen

Världsfarmaceutdagen

Idag firar vi alla apotekare och receptarier, samhällets läkemedelsexperter! Farmaceuter utan Gränser använder den kompetensen till att arbeta för allas rätt till god läkemedelsbehandling och hälsa inom och utom Sveriges gränser. FuG har under flera år drivit projekt i Uganda och Rwanda tillsammans med den svenska organisation Kwetu och de lokala organisationerna ANSP+ och OCE. Projektet går under namnet Cross Border och har en vision […]

Läs hela
FuG och Röda Korset i gemensamt stöd till utsatta migranter

FuG och Röda Korset i gemensamt stöd till utsatta migranter

Idag startar Farmaceuter utan Gränser (FuG) ett samarbete med Röda Korsets Vårdförmedling kring papperslösa och asylsökande, med information om tillgång till vård och uppföljning av hinder. Problem vid uthämtning av recept är ett sådant. I projektet ingår att med hjälp av en volontär bistå patienten på apoteket och lösa eventuella problem samt dokumentera utfallet. Från FuG Sverige arbetar tre stycken, varav en från styrelsen och […]

Läs hela
Nya stadgar beslutade

Nya stadgar beslutade

På det extra årsmötet den 17 juni 2023 beslutades om nya stadgar. Den större ändringen som genomfördes var en ändring av föreningens verksamhetsår så att det framöver kommer att följa kalenderåret. Detta gör att årsmöten framöver kommer att hållas på våren. Ändringen innebär att nästa verksamhetsår kommer att vara 18 månader, alternativt 6 månader för att vi ska komma i fas med det nya beslutet. […]

Läs hela

FuGs projekt

Farmaceuter utan Gränser har både projekt i Sverige och internationellt. Vi arbetar bland annat för att påverka att läkemedelsfrågor prioriteras och för att skapa nätverk och samarbeten i Sverige och internationellt, med visionen att alla ska ha rätt till en god läkemedelsbehandling.

Vilka projekt som vi arbetar med varierar över tid. Projekten kan finansieras via biståndsmedel, insamlade medel från medlemmar och givare eller från våra företagsmedlemmar. Styrelsen arbetar kontinuerligt med nya idéer och förslag på projekt. Läs mer om våra pågående projekt och avslutade projekt här på vår hemsida.

Våra samarbetspartners

Våra Samarbetspartners

FGL
FGL