Farmaceuter utan Gränser

Stöd vårt arbete

Farmaceuter utan Gränser Sverige arbetar för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling, med inriktning på låginkomstländer.

Bli medlem

Du som vill stödja vår organisation för farmaceutiska insatser i låginkomstländer  och i Sverige är hjärtligt välkommen som medlem. Man behöver inte vara farmaceut för att bli medlem, utan medlemskapet i FuG är öppet för alla med intresse av arbete för människors rätt till god läkemedelsbehandling.

Skänk en gåva

Vill du stödja Farmaceuter utan Gränsers arbete för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling
kan du skänka en gåva till organisationen.

Bli volontär

Det finns flera olika sätt att arbeta ideellt för Farmaceuter utan Gränser (FuG), och du är varmt välkommen att hjälpa oss att nå våra målsättningar. Dyk upp på något av våra volontärmöten eller kontakta oss på info@fug.se för att få mer information om våra aktuella projekt.

För företag

Vill du som företag eller organisation stödja Farmaceuter utan Gränsers arbete för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling är ni hjärtligt välkomna att bli företagsmedlemmar.

Er företagslogga kommer då att finnas på vår hemsida och ni kommer att få ett nyhetsbrev där ni kan följa vårt arbete.

Nyheter

PharmaRelations ny företagsmedlem hos Farmaceuter utan Gränser

PharmaRelations ny företagsmedlem hos Farmaceuter utan Gränser

Farmaceuter utan Gränser kan nu på kort tid välkomna den tredje nya företagsmedlemmen – PharmaRelations AB. PharmaRelations är ett företag men bred verksamhet inom Life Science och som också har ett stort fokus på hållbarhet inklusive social hållbarhet med projekt i bl.a. Indien för att stärka mikroföretag drivna av kvinnor. – Vi välkomnar PharmaRelations som företagsmedlem och ser fram emot att hitta gemensamma samarbetsområden framöver, […]

Läs hela
Ändrad biståndspolitik hindrar utveckling av Cross Border-projektet

Ändrad biståndspolitik hindrar utveckling av Cross Border-projektet

Regeringens kraftiga omsvängning av biståndspolitiken får nu konsekvenser för FuG:s verksamhet. Farmaceuter utan Gränsers styrelse har beslutat om att inte gå vidare med den planerade fortsättningen av Cross Border-projektet. Osäkerheten i hur projektet ska finansieras är för stor i nuläget.  Både det tidigare projektet och det som planerats framåt bygger på biståndsmedel från SIDA som förmedlats via ForumCiv, en biståndsorganisation där FuG är en av […]

Läs hela
FuG välkomnar nya företagsmedlemmar

FuG välkomnar nya företagsmedlemmar

Under våren har Apotek Hjärtat och Addeira valt att bli medlemmar i FuG. Det är alltid mycket välkommet med nya medlemmar som är beredda att bidra till Farmaceuter utan Gränsers arbete – både med direkt ekonomiskt stöd via medlemsavgiften men framförallt som partner i nuvarande och kommande projekt. – Vi på Addeira är glada över att gå med i Farmaceuter utan Gränser och stödja deras […]

Läs hela

FuGs projekt

Farmaceuter utan Gränser har både projekt i Sverige och internationellt. Vi arbetar bland annat för att påverka att läkemedelsfrågor prioriteras och för att skapa nätverk och samarbeten i Sverige och internationellt, med visionen att alla ska ha rätt till en god läkemedelsbehandling.

Vilka projekt som vi arbetar med varierar över tid. Projekten kan finansieras via biståndsmedel, insamlade medel från medlemmar och givare eller från våra företagsmedlemmar. Styrelsen arbetar kontinuerligt med nya idéer och förslag på projekt. Läs mer om våra pågående projekt och avslutade projekt här på vår hemsida.

Våra samarbetspartners

Våra Samarbetspartners

FGL
FGL