Farmaceuter utan Gränser

Stöd vårt arbete

Farmaceuter utan Gränser Sverige arbetar för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling, med inriktning på låginkomstländer.

Bli medlem

Du som vill stödja vår organisation för farmaceutiska insatser i låginkomstländer  och i Sverige är hjärtligt välkommen som medlem. Man behöver inte vara farmaceut för att bli medlem, utan medlemskapet i FuG är öppet för alla med intresse av arbete för människors rätt till god läkemedelsbehandling.

Skänk en gåva

Vill du stödja Farmaceuter utan Gränsers arbete för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling
kan du skänka en gåva till organisationen.

Bli volontär

Det finns flera olika sätt att arbeta ideellt för Farmaceuter utan Gränser (FuG), och du är varmt välkommen att hjälpa oss att nå våra målsättningar. Dyk upp på något av våra volontärmöten eller kontakta oss på info@fug.se för att få mer information om våra aktuella projekt.

För företag

Vill du som företag eller organisation stödja Farmaceuter utan Gränsers arbete för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling är ni hjärtligt välkomna att bli företagsmedlemmar.

Er företagslogga kommer då att finnas på vår hemsida och ni kommer att få ett nyhetsbrev där ni kan följa vårt arbete.

Nyheter

Medlemsbrev november

Medlemsbrev november

I slutet av november fick medlemmarna i FuG Sverige detta medlemsbrev. Är du inte medlem än och vill få detta direkt i din inkorg – skicka ett mejl till medlem@fug.se. Bästa/Bäste FuG medlem! Farmaceuter utan Gränser har nyligen haft årsmöte och du kan nu ta del av årsmötesprotokollet som ligger på vår hemsida ( https://fug.se/om-oss/arsredovisning-och-verksamhetsberattelse/ ).  En ny styrelse valdes och jag vill börja med […]

Läs hela
Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Lördagen den 28 oktober kallar styrelsen för Farmaceuter utan Gränser – Sverige till årsmöte. Årsmötet äger rum digital och startar klockan 10:00. Bifogat finns kallelse och information om inloggning. Åresredovisning och revisionsberättelse finns här: Årsredovisning och Verksamhetsberättelse.

Läs hela
Världsfarmaceutdagen

Världsfarmaceutdagen

Idag firar vi alla apotekare och receptarier, samhällets läkemedelsexperter! Farmaceuter utan Gränser använder den kompetensen till att arbeta för allas rätt till god läkemedelsbehandling och hälsa inom och utom Sveriges gränser. FuG har under flera år drivit projekt i Uganda och Rwanda tillsammans med den svenska organisation Kwetu och de lokala organisationerna ANSP+ och OCE. Projektet går under namnet Cross Border och har en vision […]

Läs hela

FuGs projekt

Farmaceuter utan Gränser har både projekt i Sverige och internationellt. Vi arbetar bland annat för att påverka att läkemedelsfrågor prioriteras och för att skapa nätverk och samarbeten i Sverige och internationellt, med visionen att alla ska ha rätt till en god läkemedelsbehandling.

Vilka projekt som vi arbetar med varierar över tid. Projekten kan finansieras via biståndsmedel, insamlade medel från medlemmar och givare eller från våra företagsmedlemmar. Styrelsen arbetar kontinuerligt med nya idéer och förslag på projekt. Läs mer om våra pågående projekt och avslutade projekt här på vår hemsida.

Våra samarbetspartners

Våra Samarbetspartners

FGL
FGL