Bli medlem

Du som vill stödja vår organisation för farmaceutiska insatser i låginkomstländer  och i Sverige är hjärtligt välkommen som medlem. Man behöver inte vara farmaceut för att bli medlem, utan medlemskapet i FuG är öppet för alla med intresse av arbete för människors rätt till god läkemedelsbehandling.

Medlemskapet binder inte upp dig till att utföra något aktivt volontärarbete om du inte själv vill det, utan du kan välja att endast bli medlem för att stödja vårt arbete.

Enskild medlem (ej student) – 450 kr/år
Studerande/Pensionär medlem – 200 kr/år

Klicka här för att registrera dig i medlemsdatabasen Membit och få bankgironummer samt ditt personliga OCR-nummer så att du kan betala din medlemsavgift.

Klicka här  för att ändra dina kontaktuppgifter eller typ av medlemskap. Logga in till höger i bilden. Inloggningsinformation finns på din avgiftsavi.
Om du saknar uppgifterna, kontakta FuG: medlem@fug.se

FuG och GDPR

Alla personuppgifter och uppgifter om dina betalningar lagras enligt GDPR, vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part. Mer information finns här.

 

p1030702