Projekt mot förfalskade läkemedel i Ghana

Att avsluta ett projekt gör ont…

Under det nordiska mötet i november 2018 beslutade FuG Danmark, FuG Norge och FuG Sverige att förutsättningarna för att driva det gemensamma Ghana-projektet inte längre finns.

Sedan möten med partnerorganisationerna under förstudien har vi inte lyckats sammanställa en fullständig projektansökan. Vi har inte fått tillräcklig kontakt med de lokala organisationerna och därför blir inte projekten tillräckligt förankrade.

…men det ger oss ett lärande och möjligheter att starta igen på ett bra sätt.

Efter beslutet var vi överens om att projektidén ändå har fått erkännande och uppmärksamhet i Ghana. FuG i de nordiska länderna kommer att ta upp idéer för samarbete om förfalskade läkemedel i Ghana på nästa nordiska möte i Norge 2019.

 

Projektidén arbetades fram som ett samarbete med FuG Norge och Danmark samt de lokala organisationerna Lady Pharmacist Association of Ghana (LAPAG) och Anglican Church of Ghana. Projektet riktade sig mot att angripa problemet med förfalskade läkemedel, vilket är ett mycket utbrett problem i Ghana. I December 2015  tecknades ett ramavtal med samtliga parter, vilket tillsammans med projektplanen utgör grunden för ett långsiktigt arbete på gräsrotsnivå som syftar till att minimera förekomsten av undermåliga läkemedel och förbättra allmänhetens förmåga att använda läkemedel på ett säkert sätt.

Förfalskade Läkemedel i Ghana

Rapporter om Ghanaprojektet:

Anglican church launches campaign on medicine

Accra anglican dioceses embark on safe drug campaign

Anglican Church and pharmacists forge collaboration to promote safer use of medicines