Costa Rica

Under 2020 startade FuG tillsammans med volontärer från Kronans Apotek i Sverige samarbetat med lokala partner i ett projekt om antibiotikaresistans. Projektet innehåller flera olika delar och syftar främst till att öka medvetenheten kring problemet och vad som kan göras för att hantera det med fokus på apotekens insats.

Mer information om projektet kommer att publiceras.

 

Antibiotics Resistance

Ett av delprojekten kring antibiotikaresistens i Costa Rica – ett seminarium med deltagare från bl.a Sverige och Costa Rica.