Under 2020 startade FuG tillsammans med volontärer från Kronans Apotek i Sverige samarbetat med lokala partner i ett projekt om antibiotikaresistans. Projektet innehåller flera olika delar och syftar främst till att öka medvetenheten kring problemet och vad som kan göras för att hantera det med fokus på apotekens insats.

Webbinarier på temat ”Antibiotikaresistenshantering – ett nationellt och globalt problem”

Den 15, 16 och 17e mars 2022 genomförde FuG inom ramen för Costa Rica-projektet tre webbsända seminarier med olika föreläsare. Ca 50 personer deltog och det var både hälsovårdspersonal och farmacie studenter från olika institutioner och universitet som deltog. Föreläsarna kom både från Sverige och Costa Rica. En rapport över aktivitet finns att läsa här.

Webbinarierna finns inspelade och kan ses på YouTube:

Seminarie 1

Seminarie 2

Seminarie 3

 

Antibiotics Resistance

Ett av delprojekten kring antibiotikaresistens i Costa Rica – ett seminarium med deltagare från bl.a Sverige och Costa Rica.