2019 Andrew Bambala – Styrelsens motivering ”Andrew has been awarded this stipend for being highly active in sharing his perspectives and knowledge around medicines issues from his country of origin, Zambia. We believe he is a great promoter of the core values, vision and mission that FuG works with, as proven by his willingness to be a panelist on behalf of FuG at the Human Rights Days 2019. Furthermore, Andrew was quick to make efforts in helping FuG make connections that could be relevant to the organization, sharing his great professional network in Zambia with us and shedding light on ongoing work.
We wish to support him during his stay in Sweden and his continued competency development in attending conferences and meetings apart from his studies at Karolinska Institutet.”

2018 Stipendiet utdelades ej detta år.

2017 Boel Öhrner och Mohammed Tarchehani – Styrelsens motivering ” Boel och Mohammed får stipendiet för sina individuella och gemensamma engagemang för att förenkla för nyanlända farmaceuter i Sverige. Boel och Mohammed personifierar hur vi alla, etablerade och nyanlända farmaceuter tillsammans kan göra skillnad”. Boel har i flera sammanhang varit aktiv volontär inom FuG och föreningens projekt Farmaceutkompis. Mohammed är ansvarig för farmaceuterna inom föreningen Framtida Vårdpersonal och aktiv inom Farmaceutkompis. Deras lokala arbete i Farmaceutkompis Västerås har varit en inspiration för andra regioners farmaceutkompisar. I Västerås arrangerade de nätverkande aktiviteter för farmaceuter som ledde till att media uppmärksammade såväl Boel och Mohammed som farmaceut-kompisar, men också de utmaningar och möjligheter som nyanlända farmaceuter i Sverige ställs inför.

2015 Elin Lindström – styrelsens motivering ”En modig och självuppoffrande insats för läkemedelsförsörjningen i Västafrika under en akut hälsovårdskris gör dig till ett föredöme för farmacevtkåren”.

Elin fick stipendiet i samband med sin föreläsning på Läkemedelskongressen ”Mina erfarenheter av kampen mot Ebola i Liberia och Sierra Leone. ” Hon arbetade först i drygt två månader i Liberia, gjorde ett kort uppehåll och fortsatte senare till Sierra Leone, som förra året förklarades ebola-fritt av WHO. Till vardags arbetar Elin på Apoteket Tärnan i Skelleftehamn.

En längre intervju som Lars Rönnbäck gjorde innan Elin nominerades till priset finns att läsa här.

2014 Malin Olsen – styrelsens motivering ”En ung FuG-medlem som visar kraft och engagemang för att genomföra sin vision av att hjälpa där det bäst behövs.” Mer om Malins arbete kan du läsa på hennes blogg och på https://www.facebook.com/volontaritanzania

2013 Eva Solly med följande motivering: med stort engagemang och inlevelse har hon arbetat för att underlätta livet och förbättra behandlingsförutsättningarna för människor med HIV/AIDS i Rwanda. Hennes arbete för att skapa resurser till stöd till dessa utsatta patienter genom samhällsmobilisering har stora likheter med de insatser Farmacevter utan Gränser är engagerade i i grannlandet Uganda.

Här kan du se Evas presentation Rwandaprojektet från 2014’s Läkemedelskongress.

2012 Ali Al-Behadili för sitt Projekt mot Antibiotikaresistens i Irak. Under fas I informeras studenter från olika universitet om antibiotikaresistens, man samlar in statistik om antibiotikaanvändning och använder sociala media för att sprida information om infektionskontroll. Fas I är redan startad i staden Najaf. Ali använder Facebook för att sprida information, i dagsläget så har Alis sida över 600 fans – ni hittar hans sida här  http://www.facebook.com/iactiq. Under Fas II skall man informera ideella föreningar och icke statliga organisationer samt ha ett nätverk av studenter som skall besöka olika grundskolor, gymnasieskolor och informera om antibiotikabruk och resistens. Fas III av projektet är planerad att vara ett forskningsprojekt om antibiotikaresistens påverkan på miljön i Irak, men letandet pågår efter lämpliga forskare.

2011 Rhoda Elmi för hennes engagemang och planer för att kartlägga behoven samt förbättra läkemedelsförsörjningen i Norra Somalia. Rhoda tog hjälp av Ulf Rydell som suttit i FuGs styrelse i ett par omgångar och skrev ihop en ansökan i FuGs namn till Svenska Institutet om ytterligare stöd till sitt projekt. Innan hon fått besked om ansökan beviljats åkte Rhoda och Ulf iväg till Somaliland och genomförde sitt utredningsuppdrag. De blev oerhört väl mottagna och är mycket nöjda med resultatet av sin resa. Vid hemkomsten fick de beskedet att SI beviljat FuGs (=Rhodas och Ulfs) ansökan om 39000:- för täckande av deras kostnader. Rhoda och Ulfs reseberättelse finner ni här.

Rhoda Elmi inledningstalade vid FuGs generalförsamling vid Läkemedelskongressen i Stockholm 2013. I egenskap av Somalilands ambassadör i Sverige gav hon en gripande bild av de svårigheter ett fredligt, demokratiskt land som inte erkänns av omvärlden ställs inför när det försöker säkerställa en god och säker läkemedelsförsörjning. Bristen på farmacevter och farmacevtiskt kunnande är skriande. Befolkningen tar skada. En powerpoint från föreläsningen finns att ladda ned här.

2010 Heaven Bereket för projektet Bambino i Etiopien. Projektet syftar till att begränsa sjukligheten i rotavirusinfektioner, vilket är den vanligaste orsaken till svår diarré hos späd- och småbarn som årligen drabbar över 2 miljoner barn i världen. Läs mer i projektplanen samt projektrapporten.

2009 Abir Ali för hennes initiativ till utbildningsprojekt i Sudan om antibiotikaresistens. Apotekarstudent Abir Ali åkte i december 2009 tillsammans med Ulf Rydell från Fug till Sudan för att hålla föredrag om antibiotikaresistens för studenter, sjukvårdspersonal med flera. Bemötandet var mycket positivt och intresset stort. Resan kunde Abir finansiera med hjälp av Nippestipendiet som hon tilldelats för år 2009. Läs mer om resan och arbetet i Abirs rapport.

 

Om ni vill komma i kontakt med någon av de tidigare stipendiaterna så kontakta gärna info@fug.se