Läs nedan om projektledaren Malins tankar och reflektioner från uppföljningsresan till Lyantonde, Uganda för att träffa vår partnerorganisation RACOBAO. Uppföljningsresan gjordes i april 2019 för att utvärdera det första året av projektet.

Varje år så görs en uppföljningsresa till Uganda för att träffa våra partnerorganisationer i Lyantondeprojektet. Under resan så utvärderas de föregående året, där vi diskuterar vad som gick bra, vad som gick mindre bra och om vi behöver ändra något i projektplanen. FuG gör sedan också en monitorering av budget och aktiviteter för att gå igenom att allt har redovisats korrekt.

I detta projekt så arbetar FuG tillsammans med två lokala organisationer i Lyantonde; OCE som arbetar inriktat på ungdomar och RACOBAO som arbetar inriktat på män. Uppföljningsresan planerades noggrant redan på hemmaplan. Budgeten granskades och jämfördes med de aktiviteter som genomförts, och alla rapporter för årets aktiviteter gicks noga igenom för att kunna välja ut vilka aktiviteter som uppföljningen bör fokusera på. En agenda för resan sattes upp tillsammans med RACOBAO och delades ut till alla som skulle delta i mötena.

Under resans gång utvärderas även andra av FuGs projekt, så totalt 5 FuG representanter var nere i Lyantonde i April. De två projektledarna för Lyantondeprojektet, dvs jag och Jenifer Yousef, ekonomiansvarige Cecilia Biriell, FuGs ordförande Afifa Trad och projektledaren för Cross-border projektet Anniina Pertovaara var på plats.

DSC08394Under första dagen för uppföljningen med RACOBAO hölls ett långt möte som leddes av RACOBAO själva, där de presenterade resultaten från året, hur aktiviteterna monitoreras internt och projektplanen inför år två. Under mötet deltog även flera så kallade Male Champions som utbildats inom projektet, sjukvårdspersonal så som sjuksköterskor från hälsocentraler och läkare samt flera av RACOBAOs medarbetare. Det var många intressanta diskussioner som hölls, där de som arbetade med projektet ute i fält kunde dela med sig av sina erfarenheter och berätta hur projektet redan nu visat resultat. En sjuksköterska från en hälsocentral kunde intyga att det märks stor skillnad i antal män som söker sig till vården för att HIV testas eller bara för att stötta sin familj efter att Male Champions har haft ett peer to peer möte eller anordnat någon aktivitet. Män är en svår grupp att nå ut till, så att de kan ser tydliga resultat är en stor framgång. Vi fick även ta del av diskussionerna om vilka svårigheter de har stött på och förslag på hur man kan arbeta med att minska dessa. De största svårigheterna har varit avstånden mellan byarna, då det inte är så enkelt att transportera sig emellan, samt att hålla motivationen uppe hos männen de arbetar med.

 

Under dag två av utvärderingen så fick vi besöka en hälsocentral i Mpumudde som är ett av de områdena som RACOBAO arbetar i. Vi fick träffa ett par som var gravida som var där för antenatal vård. Uganda har infört en regel om att mannen måste följa med sin gravida fru på åtminstone de första besöken under graviditeten, detta för att kunna fånga upp dem där och testa för HIV, samt för att männen ska engagera sig mer i sin familj.

DSC08433

Under dessa dagar så satt jag även ner med Solomon, RACOBAOs utsedda projektledare för projektet och gick igenom några utvalda aktiviteter mer i detalj. De kunde verifieras genom deltagarlistor, frågeformulär och rapporter som Male Champions lämnar in varje månad. Under tiden så gick Cecilia igenom den finansiella delen med RACOBAOs ekonomiansvarige Lilian.

Sammantaget så var det en väldigt lärorik resa, och framförallt trevligt att träffa OCE och RACOBAO igen! Trots modern teknik är det inte alltid helt lätt att jobba mellan olika kontinenter, så att ha dessa möten en gång per år är väldigt viktiga, dels för att bygga upp en relation och dels för att kunna diskutera projektet i mer detalj och arbeta fram lösningar på problem tillsammans.

DSC08489