Till minne av Eva Solly

Till minne av Eva Solly
Läs hela

Nya styrelseledamöter till FuG 2022

Nya styrelseledamöter till FuG 2022

Under FuG:s årsmöte den 25 november valdes nya medlemmar till FuG:s styrelse 2022! Vi välkomnar de nya styrelsemedlemmarna och tackar avgående styrelsemedlemmar för en bra insats och gott samarbete. FuG:s styrelse 2022 består av: Ordförande – Kristina Billberg Ledamot – Fredrik Boström Ledamot – Elki Sollenbring Ledamot – Nor Alhaj Suppleant – Helen Larhammar Ledamot – Annika Johansson Ledamot – Doaa Hassan Ledamot – Zeinab […]

Läs hela

Cross Border project – Results of questionnaire for assessing the starting situation for the Key Population in Uganda and Rwanda

Cross Border project – Results of questionnaire for assessing the starting situation for the Key Population in Uganda and Rwanda

The Cross Border project in Uganda and Rwanda is a 3-year project initiated in 2020 and aims to enhance sexual and reproductive health in the Key Population (KP), which is defined as female sex workers, men who have sex with men and LGBTQ groups. A questionnaire was distributed to KPs in six districts in Uganda and Rwanda to assess the starting situation. This survey included […]

Läs hela