Nya styrelseledamöter till FuG 2022

Under FuG:s årsmöte den 25 november valdes nya medlemmar till FuG:s styrelse 2022! Vi välkomnar de nya styrelsemedlemmarna och tackar avgående styrelsemedlemmar för en bra insats och gott samarbete.

FuG:s styrelse 2022 består av:
Ordförande – Kristina Billberg
Ledamot – Fredrik Boström
Ledamot – Elki Sollenbring
Ledamot – Nor Alhaj
Suppleant – Helen Larhammar
Ledamot – Annika Johansson
Ledamot – Doaa Hassan
Ledamot – Zeinab Issa
Ledamot – Ingrid Lekander

Vi riktar ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar Afifa Trad, Cecilia Biriell, Paola Rebellato, Andreas Pousette, Srebrenka Dobric samt adjungerade studentrepresentanter Sofia Hogander och Emma Stoopendahl.

Dessutom vill vi tacka valberedningen för ett fantastiskt arbete inför årsmötet!

Stort lycka till önskar vi FuG:s styrelse 2022!

1