Kallelse till årsmöte

Lördagen den 28 oktober kallar styrelsen för Farmaceuter utan Gränser – Sverige till årsmöte. Årsmötet äger rum digital och startar klockan 10:00. Bifogat finns kallelse och information om inloggning.

Åresredovisning och revisionsberättelse finns här: Årsredovisning och Verksamhetsberättelse.