Nya stadgar beslutade

På det extra årsmötet den 17 juni 2023 beslutades om nya stadgar. Den större ändringen som genomfördes var en ändring av föreningens verksamhetsår så att det framöver kommer att följa kalenderåret. Detta gör att årsmöten framöver kommer att hållas på våren. Ändringen innebär att nästa verksamhetsår kommer att vara 18 månader, alternativt 6 månader för att vi ska komma i fas med det nya beslutet. Styrelsen kommer att kalla till ett extra årsmöte till hösten för att tydliggöra övergången, bl.a. när det gäller styrelsens mandatperioder.

Läs de nya stadgarna och protokollet från mötet här.