Informationsmaterial

FuGs Stadgar och Generalförsamlingsprotokollfug-folder-framsida

Generalförsamlingen 2016

Generalförsamlingen 2015

Generalförsamlingen 2014

Stadgar för FuG

Verksamhetsberättelser från 2012, 20132014 och 2015 hittar du här.

Informationsmaterial om FuG

FuG tillhandahåller en del informationsmaterial om föreningen som kan användas av medlemmar eller stödjande organisationer i olika sammanhang. Materialet kan laddas ner direkt från hemsidan.

 Övrigt informationsmaterial

FuG tillhandahåller kortfattad information och länkar till andra hemsidor eller informationsmaterial som har beröring med den verksamhet vi bedriver.

  • Läkemedelsdonationer. WHO har utarbetat riktlinjer för läkemedelsdonationer vilka innehåller information om kontroll av kvalitet, säkerhet i hantering och användning, urval av läkemedel m.m. Läs riktlinjerna här.
  • RACOBAO. FuG har sedan 2007 ett samarbete med en organisation i södra Uganda, som arbetar med HIV och Aids. Organisationen heter Rural Action Community Based Organisation (RACOBAO). De arbetar med samhällsutveckling och HIV-förebyggande insatser och har varit aktiva sedan mitten av 90-talet.
  • Insatser i samband med tsunamikatastrofen. Den 26 oktober 2005 i samband med FuGs generalförsamling höll Jochen Schreeck, f.d. president för tyska ”Apotekare utan gränser”, föredrag om hans organisations insatser i samband med tsunamikatastrofen i Asien. Ladda ner föreläsningsmaterialet (pdf)
  • Förfalskade läkemedel. Den 24 maj 2005 besökte Dr Dora Akunyili, chef för Nigerias läkemedelskontroll, Uppsala och höll föredrag om förfalskade läkemedel. Ladda ner föreläsningsmaterialet (pdf)
  • Förfalskade läkemedel. I anslutning till generalförsamlingen den 25 oktober 2003 höll chefen för IFPMA, Dr. Harvey Bale ett föredrag om förfalskade läkemedel. Ladda ner föreläsningsmaterialet (pdf)