Till minne av Eva Solly

Till minne av Eva Solly
Läs hela

Nya styrelseledamöter till FuG 2022

Nya styrelseledamöter till FuG 2022

Under FuG:s årsmöte den 25 november valdes nya medlemmar till FuG:s styrelse 2022! Vi välkomnar de nya styrelsemedlemmarna och tackar avgående styrelsemedlemmar för en bra insats och gott samarbete. FuG:s styrelse 2022 består av: Ordförande – Kristina Billberg Ledamot – Fredrik Boström Ledamot – Elki Sollenbring Ledamot – Nor Alhaj Suppleant – Helen Larhammar Ledamot – Annika Johansson Ledamot – Doaa Hassan Ledamot – Zeinab […]

Läs hela