Välbesökt farmaciafton i Uppsala

23 maj arrangerades årets internationella farmaciafton på Pharmen i Uppsala. Mer än 40 personer hade anmält sig till det intressanta programmet.
Föreläsare var Onome Thomas Abiri från Sierra Leone som berättade om farmacevternas roll i samband med ebolaepidemin i landet. Från Bangladesh deltog Mohammad Nayeem Golder som berättade om arbetet som farmacevtisk inspektör vid läkemedelsmyndigheten i landet.
Veronica Vergara Galván från National Centre of Pharmacovigilance i Chile presenterade de senaste årens utveckling på området.

Ebola i Sierra Leone 

Onome Abiri föreläser om ebola i Sierra Leona

Onome Abiri föreläser om ebola i Sierra Leona

Onome Abiri höll ett mycket intressant föredrag om ebolaepidemin, hur den utvecklades och hanterades i Sierra Leone. Som farmacevt hade han en viktig roll i arbetet bland annat med att utveckla och uppdatera användara instruktioner och guidlelines för arbetet. I föredraget presenterades även olika behandlingar som prövades eller är under utveckling, bland annat på vaccinsidan.Dr Abirisammanfattade erfarenheterna i några punkter;

  •  Farmacevter har kapacitet och kan spela en nyckelroll vid akuta medicinska situationer
  • Förberedelse för akuta situationer och aktivitetsplaner måste integreras i hälso- och sjukvården på all a nivåer
  • Löpande utbildning för farmacevter och annnan hälsopersonal i akuta situationer krävs.
  • Farmaci tjänster fyller en viktig roll i akuta situationer då det är den enda yrkeskategorien som interagerar på kommunal nivå hela tiden.
  • Effektiv informationshantering är kritisk. När det förekommer mytbildning knutet till medicinska situationer är farmacevten en informationskälla som patienter litar på.
Läkemedelsinspektioner i  Bangledesh
Mohammad Golder redogjorde för sitt arbete som läkemedelsinspektör i Bangladesh, ett land med 160 miljoner invåare och med en ganska omfttande verksamhet på läkemedelsområdet. Bland annat exporteras läkemedel till 113 länder, inklusive till Europa. Verksamheten i olika läkemedelsföretag ska enligt landets lagar förlja WHO GMP Guidelines.
– Standarden för de flesta av Bangladesh tillverkare är tillfredsställande, berättade Mohammad Golder. Mwen det finns också områden där förbättringar är nödvändiga. Ett sådant område är utbildning både av  QP:s (qualified persons) och personal i fabrikerna.
Bangladesh arbetar med utveckling av sin GMP styandard i syfte att bli medlem i PIC/S och övergå till att göra GMP inspektioner grundat på Risk Assessment.
Biverkningsarbete i Chile
Veronica Galvan

Veronica Galvan

Veronica Galvan presenterade aktuella erfarenheter från arbetet med biverkningsrapportering i Chile, 2011 infördes en ny lagstiftning som medförde en kraftig utveckling av biverkningsrapportering från sjukvården och läkemedelsföretag m fl. Ett nytt system för rapporteringen infördes också.
Nedanstående bild visar hur utvecklingen av rapporteringen tog fart efter 2011.
Chile är också koordinator land sedan 2014 för ett nätverk av länder i Syd-, Mellan- och Nordamerika som syftar till att integrera och stärka de olika ländernas Pharmacovigilans program.
Sammanfattningsvis var årets farmaciafton en mycket givande och intressant kväll med tre helt olika presentationer.

Lars Rönnbäck

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *