PharmaRelations ny företagsmedlem hos Farmaceuter utan Gränser

Farmaceuter utan Gränser kan nu på kort tid välkomna den tredje nya företagsmedlemmen – PharmaRelations AB. PharmaRelations är ett företag men bred verksamhet inom Life Science och som också har ett stort fokus på hållbarhet inklusive social hållbarhet med projekt i bl.a. Indien för att stärka mikroföretag drivna av kvinnor.

– Vi välkomnar PharmaRelations som företagsmedlem och ser fram emot att hitta gemensamma samarbetsområden framöver, säger Kristina Billberg ordförande i farmaceuter utan Gränser – Sverige. Vi ser nu att vi börjar få en stor bredd bland våra företagsmedlemmar vilket stärker oss som organisation.

Sedan regeringen aviserat förändringar i biståndspolitiken har FuG blivit mer beroende av medlemsavgifter och gåvor för att kunna bedriva verksamhet som gör skillnad. En ökning av medlemmar innebär inte bara ökade ekonomiska resurser utan ger även föreningen större möjligheter till samarbeten och inflöde av ny kompetens och kunskap.