World Antimicrobial Awareness Week

Antibiotikaresistens är ett ökande problem över hela världen och kan leda till stora hälsoproblem. Som alltid är det främst de med små resurser som drabbas extra hårt. Farmaceuter utan Gränser har under de senaste åren drivit projekt i Costa Rica med fokus på antibiotikaresistens och vi planerar för en fortsättning på det projektet. Men även i flera av de andra projekt som FuG arbetar med är detta en viktig fråga. Att som i projektet Cross Border stärka Key populations tillgång till hälso- och sjukvård på icke-diskriminerande grunder ger bättre behandling av infektionssjukdomar, inklusive sexuellt överförbara sjukdomar, vilket motverkar uppkomst av resistens.