Cecilia Biriell ny hedersmedlem

På årsmötet den 30 oktober i år valdes Cecilia Biriell till hedersmedlem i Farmaceuter utan gränser. Det var styrelsen som nominerade Cecilia utifrån det långvariga engagemang och arbete som hon lagt ner i föreningen.

– Cecilia har varit till stor hjälp för föreningen och för oss i styrelsen under det senaste året. Utan hennes stöd och kunskap hade vi haft svårt att få till en fungerande verksamhet, säger ordförande Kristina Billberg.

Strax efter förra årsmötet blev den nyvalde kassören tvungen att avsäga sig sitt uppdrag och Cecilia har därför under en stor del av året varit adjungerad kassör i styrelsen. Förutom det löpande arbetet med föreningens ekonomi har Cecilia också haft en stort ansvar för redovisningen av de enskilda projekten. Men Cecilias engagemang startade långt tidigare och föreningen har mycket att tacka henne för.

– Det är väldigt hedrande att bli utsedd till hedersmedlem, säger Cecilia. Farmaceuter utan Gränser har inte haft så många hedersmedlemmar och att jag även hade nära kontakt med Sten Olsson som var föreningens senaste hedersmedlem, och den som värvade mig som kassör, gör att detta betyder mycket för mig.

Hedersmedlem i Farmaceuter utan Gränser utses av årsmötet och Cecilia valdes enhälligt till hedersmedlem på årsmötet den 30 oktober 2022. Styrelsen gratulerar till utnämningen och ser fram emot att fortsatt ha Cecilia i föreningen eftersom vi vet att hon kommer kunna bidra med sin långa erfarenhet även framöver.