Medlemsbrev juni

Farmaceuter utan gränsers ordförande Kristina Billberg önskar alla medlemmar en riktigt fin sommar i det senaste medlemsbrevet. Läs brevet här nedan.

Bästa/Bäste FuG medlem!

Vi närmar oss nu en efterlängtad sommarledighet och äntligen utan coronarestriktioner! Tyvärr fördystras det av det fruktansvärda kriget som pågår i Ukraina. Vi kan bara hoppas att det finns ett slut inom en inte alltför avlägsen framtid, även om det inte ser positivt ut just nu. Föreningen genomförde ett upprop via sociala medier och samlade in pengar till UNHCR som har en stark organisation på plats. Ett första bidrag på nästan 17 000 gjordes i mars vilket dubblerades av Akelius Foundation. Ett STORT tack till alla som bidrog.

Våra kollegor i Ukraina utför ett heroiskt arbete och kämpar för att hålla apoteken öppna. Läkemedelsindustrin har varit fantastiskt generösa och skänkt läkemedel. Genom ett regeringsuppdrag har Läkemedelsverket och MSB säkrat att leveransen av dessa nått fram. I samband med detta uppmärksammade vi en artikel i SvD debatt med ett mycket tveksamt förslag från läkaren Sven Ahnlund. Det innebar att läkemedel med passerat utgångsdatum skulle kunna donneras då många av de vanligaste läkemedlen har en betydligt längre hållbarhet. Detta fick inte stå oemotsagt och FuG replikerade snabbt och gav vår syn på förslaget. Se bifogade länk https://www.svd.se/a/oWa1O0/sven-ahnlund-stoppa-huvudlos-forstoring-av-lakemedel

I ett led för att se över hur vi kan samarbeta med andra organisationer har jag haft ett möte med Oliver Schultz, Generalsekreterare för Läkare utan Gränser (MSF). Det var mycket givande och trots att vi är olika stora organisationer såg vi att vi delar värderingar och att stöd i form av läkemedel ska utgå från WHOs riktlinjer för donationer. MSF Sverige initierar inga projekt utan jobbar med support och stöd med material och personal. Är vi intresserade att få kontakt med lokala MSF-organisationer i de länder våra egna projekt drivs hjälper de gärna till.

Vårt projekt i Costa Rica för att synligöra konsekvenserna av antibiotikaresitens (ABR), hantera antibiotikaavfall samt identifiera behov av utbildning för hälsopersonal och allmänhet, har slutförts med ett mycket uppskattat seminarium; ”Antibiotikaresistenshantering, ett nationellt och globalt problem”. Ca. 50 hälsovårdspersonal och farmacie studenter från olika institutioner/universitetet i olika länder deltog i alla seminarier.

Vårt CrossBorder-projekt syftar till att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hos personer som har hög risk för att drabbas av HIV. Det inkluderar män och kvinnor som är sexarbetare, HBTQ-personer samt män som har sex med män i Uganda och Rwanda. Projektet startade 2020, men på grund av pandemin hade vi vår första fysiska träff inom projektet i april, där representanter från alla partnerorganisationer (FUG, KWETU, OCE & ANSP+) träffades för första gången in Uganda. Delar av deltagarna fortsatte sedan även till Rwanda. Programmet i Uganda & Rwanda var intensivt med många gemensamma workshops för att skapa lärande mellan organisationerna och diskutera projektets framdrift och fortsättning. Dagarna innehöll även väldigt lärorika besök på hälsocentraler, hos kooperativ (för alternativ försörjning för målgruppen), besök hos läkemedelsdistributionscentraler samt diskussioner med representanter för målgruppen. Se gärna våra inlägg på sociala medier för mer detaljer.

Facebook (https://www.facebook.com/fugsverige),
Linkedin (https://www.linkedin.com/company/farmacevter-utan-gr%C3%A4nser)
Instagram (pharmacistswithoutborders_swe).

Att verka för allas rätt till god läkemedelsbehandling, internationellt och nationellt, är Farmaceuter utan Gränsers huvudsakliga ändamål. Under hösten kommer vi att arbeta vidare med de förslag på projekt de lokala organisationerna i Costa Rica och Uganda/Rwanda tagit fram. Fantastiskt roligt och givande men vi behöver fler frivilliga volontärer! Ett upprop kommer att gå ut men tänk gärna redan nu på om du är intresserad eller har tips på kollegor/vänner.

Önskar dig en riktigt fin sommar!

Medlemsbrev Juni 2022