Studiebesök i Kabale District

Nu börjar projektresan närma sig slutet. Här kommer en av de sista rapporterna direkt från resan.

Dag fyra började på Kabale District Health, där personalen berättade om hur distriktets arbete med KPs fungerar. Det följdes av ett möte med de regionala ledarna på District Community development Office i Kabale där resultaten från enkäterna för Kabale presenterades vilket följdes av en diskussion om resultaten och detaljer kring vissa svar diskuterades.

Image from iOS Image from iOS (5) Image from iOS (4)

Sen besökte vi Kamuganguzi Health center som också det ligger i Kabale district. Personalen på centret har fått utbildning i att ge vård till KPs och inte minst att behandla dem med respekt. De visade också upp en tv skärm som OCE och därmed FUG/Kwetu har ordnat till centret. Skärmen ska i framtiden användas till att visa hälsoinformation för patienterna medan de väntar på deras inbokade besök, just nu används TVn för att centrets personal har insett att om den väntande patienter har något att titta på medan patienten väntar så är det större chans att patienten stannar kvar till mötet börjar.

Dagen avslutades med ett känslosamt möte med en grupp KPs i Katuna Neko Village som ligger nära gränsen till Rwanda. Gruppen har tillsammans ett sparande för att möjliggöra att man som medlem i gruppen kan låna pengar ur det gemensamma sparande och eventuellt starta en egen verksamhet och förhoppningsvis lämna sexarbetet bakom sig. Nyligen hade en av medlemmarna utnyttjat möjligheten och startat en egen verksamhet men det var ännu för tidigt att säga hur det gick.

Image from iOS (3) Image from iOS (2) Image from iOS (1)

Kvällen avslutades med en gemensam middag för OCE, ANSP+ och Fug/kwetu delegationen.

/Lina Jonsson