Projektresan fortsätter – 20/4

Här nedan följer uppdateringar från projektresan till Uganda och Cross Border-projektet.

 

20/4:

Regnet som föll över Lyantonde var välkommet den här morgonen då det på den senaste tiden har regnat mindre än vanligt trots regnperiod.

De tre delegationerna samlades åter på OCEs kontor där gårdagen utvärderades, både det som fungerat bra och det som fungerat mindre bra kommenterades. Alla var överens om att det hade behövts mer tid att gå igenom allt som gjorts med hänvisning till projektets olika delmål.

Myra från Fug/Kwetu delegationen hade förberett en presentation tillsammans med ett par andra från projektet där samarbetsorganisationerna utvärderades och potentiella utvecklingspunkter kommenterades. Jag (Lina) hade också en presentation om hur OCE och ANSP+ skulle kunna förbättra sitt arbete med Peer Work i samband med att de utbildar KP educators. Materialet som användes under presentationen är standardiserat som projektet har fått ta del av genom kommunikation med en annan organisation i Storbritannien. Utveckling av Peer work har efterfrågats som en action i enkäterna som presenterades dagen innan.

Image from iOS Image from iOS (3) Image from iOS (2) Image from iOS (1)

 

Dagens första studiebesök ägde rum på Lyantonde District Headquarters där vi välkomnades av Lyantondes District Health officer, som berättade bland annat om hur Cross Border projektet och OCE har bidragit till att förbättra tillgängligheten av HIV vård därmed också till projektets KPs.

Nästa studiebesök var på hälsocentret Uganda Cares, vilket är ett av de hälsocenter där enkätstudien utfördes. Resultaten från enkätstudien lämnades över till kliniken samt en symbolisk gåva från den svenska delegationen. Vi fick även en rundvandring och en genomgång om hur KPs tas om hand på kliniken. Vi fick även titta på deras läkemedelslager och chansen att ställa våra frågor gällande läkemedelsförsörjning och tillgänglighet av läkemedel.

Vi gjorde även ett besök på Lyantonde Muslim Health Center där de också visade sin verksamhet i form av rådgivning, testning, ett enklare labb, barnmorska, läkemedelsförsörjning och hur de arbetar med KP. Även enkät resultaten från de här hälsocentret överlämnades och de fick ta emot en symbolisk gåva från Fug/Kwetu delegationen.

Dagens sista besök ägde rum i en del av Lyantonde där flera kvinnliga sexarbetare dvs projektets KPs bor. En av kvinnorna förde gruppens talan och berättade om hur de har systematiserat ett gemensamt sparande för att de i framtiden ska kunna låna pengar ur det gemensamma sparandet och påbörja nya sätt att försörja sig på. De delade även med sig av sina framtidsdrömmar och tankar. Vi fick också en redogörelse över hur de skyddar sig mot HIV och hur de använder sig av familjeplanering. De berättade även om de värdefulla stöd som de fått av OCE i form av utbildning av en Peer educator, kondom tillgänglighet och utökad information till samhället för att motverka stigma kring HIV och kring KPs som grupp. Det här mötet lämnade nog ingen oberörd!

Nu är vi i Ntungamo som är en annan av de 3 distrikten som ingår i projektet i Uganda och imorgon väntar fler studiebesök.

Lina Jonsson 21-04-2022 Ntungamo