Äntligen projektresa till Uganda!

Under pandemin har vi inte kunnat besöka våra projekt på plats, men nu är delegation som består av delar av Crossborder projektgruppen på plats i Uganda för ett par dagar av presentation, utvärdering och diskussion av projektet. Om du vill veta mer om Crossborder projektet så kommer här en uppdatering. Vill du följa oss som är på resan så lägger vi ut uppdateringar på Instagram (@pharmacistwithoutborders_swe).

Vad är Crossborder projektet?

Projektet startade 2020 och är ett samarbete mellan organisationerna Kwetu och Fug (Farmaceuter utan Gränser) i samråd med de lokala organisationerna OCE, Uganda och ANSP+ i Rwanda. Projektet finansieras av biståndsorganisationen ForumCiv.

Visionen för projektet lyder:  frihet från hivinfektioner, noll diskriminering av Key Populations och ett sunt och inkluderande samhälle.

I praktiken innebär det att stärka Key populations (KP) möjligheter att få tillgång till Hiv- och AIDS-vård som inte diskriminerar. I det här fallet är KP till stor del hbtq-personer och sexarbetare. Man vill också bidra till förbättrad ekonomisk och social kapacitet inom organisationen och till KP.

Tidigare har projektet bland annat utfört enkätundersökningar på hälsocenter i Rwanda och Uganda bland KP och personal som arbetar vid centerna. Undersökningarna försökte att kartlägga vart bristerna i vården finns för att hitta lösningar och förbättringar.

Målet med denna resa är bland annat att presentera svaren från enkätundersökningen, observera projektet på plats samt att hjälpa till med att utveckla organisationernas strategier.