FuG och Ukraina

Nästan 17 000 kronor insamlade

När Ryssland invaderade Ukraina stod det klart för oss att detta skulle leda till en mycket svår situation för invånarna i Ukraina. Likt många andra ville vi göra vad vi kunde för att stötta befolkningen. Vi har därför uppmanat våra medlemmar och andra som vi når via sociala medier att skänka pengar. Vi har också tagit emot gåvor till FuG som vi sedan betalat vidare till UNHCR. Totalt har Farmaceuter utan Gränser hittills skänkt nästan 17 000 kronor. Fram till 31 mars så dubblade Akelius Foundation dessutom alla gåvor till UNHCR. Vi fortsätter insamlingskampanjen med målsättningen att få in dubbelt så mycket pengar under nästa månad.

– Även om det i relation till det behov som finns är små summor så är varje bidrag till Ukraina viktigt för alla invånare och alla som är på flykt, säger Kristina Billberg, ordförande i FuG. Men vi vill självklart göra mer och därför fortsätter vi insamlingen.

 

Vi bistår med kompetens och kunnande

Flera medlemmar och styrelseledamöter är också engagerade i frågor kring läkemedelsleveranser till Ukraina. I dagsläget är det MSB och Läkemedelsverket som koordinerar de hjälptransporter som går iväg från Sverige med läkemedel men det är många som har frågor om hur man på bästa sätt hjäper till. Från FuG:s sida är vi noga att framhålla vikten av att följa WHO:s guidelines för donering av läkemedel så att vi inte skapar fler problem än vi löser när läkemedel skänks till landet. Det behövs också stöd till de mottagningscenter som finns vid gränsen till Ukraina för att de ska kunna översätta namnen på de läkemedel som skänks från andra länder för att matcha mot behovet och här hjälper apoteksorganisationerna i Europa till med databaser och register.

I Sverige förbereder sig vården och apoteken för att ta emot de människor som tvingas fly kriget i Ukraina. I samarbete med Migrationsverket har rutiner tagits fram för hur Ukrainska flyktingar som är i Sverige i enlighet med massflyktingdirektivet ska få sina läkemedel.

– Även om Farmaceuter utan Gränser inte har någon operativ verksamhet i den nuvarande krisen så är det ett bra nätverk med många kunniga farmaceuter vilket behövs när vi nu behöver agera snabbt, säger Fredrik Boström, vice ordförande i FuG.

Fortsatt svår situation i Ukraina

Situationen i Ukraina är fortsatt svår och det gäller även Ukrainas farmaceuter. Många kämpar med att hålla apoteken öppna trots risker med att överhuvudtaget kunna ta sig till sina apotek och att leveranser av läkemedel till apoteken är bristfällig. Fortsätt stötta Ukraina genom att skänka pengar till de organisationer som finns på plats. FuG har valt att stötta UNHCR.