Nya ordföranden har ordet

På årsmötet 25 november 2021valdes en ny styrelse och som ny ordförande vill jag berätta lite om hur FuG:s kommande planer ser ut. Jag tycker att det är viktigt att berätta om vår verksamhet och när vi gör skillnad.

Som apotekare och receptarier har vi en unik kompetens när det gäller läkemedel och att bistå med den när det gäller allas rätt till god läkemedelsbehandling har stor betydelse. Vår ambition är att vara mer synliga i sociala medier, FB, Instagram och LinkedIn, och fortlöpande berätta om vad vi gör. Stöd oss gärna även där!

Att genomföra projekt är vår kärnverksamhet och just nu driver vi två internationella projekt;

1) Cross-Border är ett projekt som bedrivs i samarbete med tre partnerorganisationer; KWETU i Sverige, OCE i Uganda och ANSP+ i Rwanda. Projektet syftar till att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter hos målgrupperna för projektet, vilka består av personer som har hög risk för att drabbas av HIV (män och kvinnor som är sexarbetare, HBTQ-personer samt män som har sex med män). Inom projektet bedrivs ett arbete tillsammans med hälsocentraler för en bättre tillgång till HIV- testning, – uppföljning och -läkemedel samt effektiv och icke-diskriminerande vård av målgruppen för projektet. Projektet arbetar även för att stärka målgruppens medvetenhet kring sexuell och reproduktiv hälsa (inkl HIV) samt stärka målgruppens sociala och ekonomiska situation för att stödja dem ur prostitution. Utöver detta sker aktiviteter ute i samhället för en ökad medvetenhet kring strukturella och diskriminerande barriärer för målgruppen i stort, samt ett utvecklingsarbete av kapaciteten hos alla partnerorganisationer i projektet. Cross-Border är ett 3-årigt projekt som initierades under 2020 och är finansierat av Forum Civ.

 

Crossborder

2) Costa Rica projektet syftar till att öka medvetenhet och kunskap om konsekvenserna av antibiotikaresistens genom förbättrad kommunikation. Under våren 2021 genomfördes ett pilotprojekt i samarbete med Colfar, Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica (liknar Apotekarsocieteten) och syftet var att undersöka behov och struktur för ett större projekt inom antibiotikaresistens med fokus på privata apotek och Stewardship program. Flera privata apotek från olika regioner intervjuades av studenter från Universidad de Costa Rica ((UCR). Under ”World Antimicrobial Awareness Week ” hösten 2021 genomfördes två olika aktiviteter. Den första utgjordes av kampanjer för att öka medvetenheten om antibiotikaresistens bestående av tre korta videos, innehållande olika nyckelbudskap och som visades en per vecka under tre veckor.

Den andra var en dialog om avfallshantering av läkemedel. I mars 2022 genomförs den tredje aktiviteten där hälsovårdspersonal erbjuds ett 3 dagars, 2 timmar/dag, seminarium. Programmet ger bl.a. en introduktion och bakgrund till den aktuella antibiotikaresistenssituationen, globalt, regionalt och i Costa Rica. Även olika metoder för rationell användning av antibiotika och etablering av läkemedelskommittéarbete ska diskuteras/presenteras. Presentatörerna kommer från Sverige, Costa Rica och USA. Projektet finansieras av Forum Civ och Kronans Apotek.

 

costarica
Vi ser nu över verksamheten och fokus under året kommer att ligga på;

 

  • Att rekrytera fler medlemmar och då även företag
  • Att förtydliga vår kommunkation
  • Att utveckla volontärverksamheten som är mycket viktig för vår organisation framförallt i projekten
  • Att ta fram och utvärdera nya projekt inom målet för vår verksamhet

 

Om du inte är medlem än så se till att bli det för att stödja vårt arbete och vara med och påverka hur vi arbetar framåt. Med medlemskapet kommer inga krav på aktivt volontärarbete och det kostar bara 450 kr/år. Läs mer om medlemsskap på Bli medlem. Det går också bra att stödja arbetet genom att skänka en gåva. Har du idéer och/eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av dig. Mina kontaktuppgifter ser du nedan.

Kristina Billberg

Bästa hälsningar

Kristina Billberg, leg.apotekare

Ordförande Farmaceuter utan Gränser, FuG

kristina@kbillberg.se

0722 363646