Utlysning av 2021 års Nippestipendium!

Farmaceuter utan Gränser utlyser härmed 2021 års stipendium till minne av Nils-Olof ”Nippe” Strandqvist. Nils-Olof ”Nippe” Strandqvist är grundare av Farmaceuter utan Gränser (FuG) i Sverige och har gjort stora insatser för svensk och internationell farmaci.

 

Nippestipendiet har delats ut sedan 2009 till personer som aktivt verkar i Farmaceuter utan Gränsers anda; allas rätt till god läkemedelsbehandling. Nu har du chans att söka årets stipendium!

 

Har du en projektidé och behöver ett bidrag för att komma igång? Kanske har du redan påbörjat ett projekt? Är du student och ska skriva ditt examensarbete? Oavsett var i ditt projekt du befinner dig så är du välkommen att söka årets Nippestipendium!

 

Vilka kan söka?
– Medlemmar i Farmaceuter utan Gränser (FuG) Sverige, med betald medlemsavgift för 2021.
– Projekt som verkar i FuGs anda för förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer.

Du kan nominera dig själv eller någon annan.

 

Hur gör jag för att söka Nippestipendiet?

Projektbeskrivning samt kort motivering till varför just ditt projekt främjar FuG:s ändamål  ska inkomma senast 30 september 2021 till FuG:s e-post info@fug.se. Stipendiet delas ut under Årsmötet som äger rum under november. Stipendiaten får, förutom äran och en summa pengar, också tillgång till FuG:s kontaktnätverk vilket kan främja projektets framgång ytterligare.

 

På FuG:s hemsida kan du läsa mer om Nippestipendiet samt om tidigare års stipendiater och deras projekt.

 

Vid frågor – kontakta FuG på info@fug.se