Apoteksforum 2018      

FuG har haft sitt årsmöte och ett flertal andra aktiviteter vid Apoteksforum den 9 – 10 oktober 2018. Vi genomförde en scenintervju med Eva Solly och Annika Johansson om vårat pågående projekt i Uganda. Våra organisationsmedlemmar och andra partners träffade vi på vårt VIP-mingel och i vår monter värvade vi nya medlemmar.

 Eva Solly, internationell projektansvarig, och Annika Johansson, projektledare för ett av delprojekten i Uganda, intervjuades på scen om FuG:s arbete med projekt inom Hiv/Aids. Programmet inleddes med en film som visade ungdomar i Lyantonde, som är en av målgrupperna i projektet.

– Det är engagerande och motiverande att arbeta med FuG:s internationella projekt, berättar Eva och Annika. Man känner att man gör något meningsfullt och kan använda och utveckla sina kunskaper i projektarbete.
– Extra meningsfullt är mötet med människorna i byarna, drabbade av Hiv, säger Eva. Det är magiska ögonblick att se att vi gör skillnad för dessa människor med vårt arbete.

Annika Johansson arbetar inom Apoteket AB till vardags, men är också ansvarig för delprojektet med män som målgrupp, i Lyantonde, Uganda.
– Det är mycket lärorikt och jag har haft stort utbyte av att kunna åka till Uganda och lära mig mer, säger Annika. Det ger mig nya perspektiv, möjligheter och insikter. Vi har en lokal organisation som genomför olika aktiviteter enligt projektplanen Min roll är att stödja projektet och följa upp att det går i enlighet med planen och de uppsatta målen.

Eva berättade om FuG:s vision ”allas rätt till god läkemedelsbehandling” och samarbetet med Forum Syd, vår viktiga partner och finansiär.
– Förutom målgrupperna män och ungdomar i Uganda arbetar vi även med ett gränsöverskridande projekt mellan Uganda och Rwanda, berättar Eva. Vi kallar det ”Follow the trucks” eftersom det riktar sig mot män och prostituerade längs ”Trans African Highway”, som passerar länderna. Det är gränsöverskridande på många sätt, även genom att det innebär samarbete mellan flera organisationer i Sverige, Uganda och Rwanda. Dessutom har vi en projektledare, Anniina Pertovaara, från systerorganisationen till FuG; Rajaton Farmasia i Finland.

Scenintervjun avslutades med en hälsning från Dr Margret Nakakito, ordförande för FuG:s partnerorganisation RACOBAO i Uganda.

Årsmötet

Vid FuG:s årsmöte redovisades årsberättelsen och ett stort antal olika aktiviteter under den gångna verksamhetsperioden. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Då Lars Rönnbäck avgår som ordförande vid årsskiftet valdes Afifa Trad till ny ordförande i föreningen.
Årsmötet utsåg även avgående ledamoten och tidigare mångårige ordföranden Sten Olsson till hedersledamot i FuG.

VIP-mingel

För första gången arrangerade FuG en aktivitet för organisationsmedlemmar och särskilt inbjudna organisationer. VIP-minglet fick en god uppslutning. Vi berättade om våra projekt och fick njuta av afrikansk sång från en inbjuden sångerska Alicios. Det bjöds på den afrikanska ”pirogen” samosas och vid olika bord diskuterades framtida möjligheter till projekt och samarbeten. Erfarenheterna från VIP minglet kommer att redovisas närmare här på hemsidan.

Farmaceutkompis

I samband med Apoteksforum startade FuGs integrationsprojekt Farmaceutkompis en kampanj tillsammans med partners som närvarade på VIP-minglet! Kampanjen går helt enkelt ut på att rekrytera fler etablerade som vill träffa och nätverka med en nyanländ kompis! På rekommendation från våra partners har vi sänkt tröskeln så att fler ska våga engagera sig som etablerad Farmaceutkompis, dvs kravet är att man har ett förutsättningslöst första möte och sedan bestämmer man såklart själva om man vill fortsätta träffas. Hitintills har tre apotekskedjor nappat och haft kampanj på sina intranät, detta har resulterat i 20-talet nya etablerade kompisar, varav några begärt få stötta mer än en kompis. Kampanjen fortsätter året ut då vårt mål är att matcha alla i vårt register helst innan årets slut! Mejla Farmaceutkompis@fug.se om ni är intresserade delta med kampanj på ditt företag/organisation.

 

 

cof

oznor

cof

FAKTARUTA

FuG samarbetar med lokala organisationer för att genomföra projekten. I Uganda är det RACOBAO och OCE i staden Lyantonde som är våra partners. I Rwanda heter vår partner ANSP+ i huvudstaden Kigali.

Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med omkring 140 medlemmar, bland annat FuG. Forum Syds medlemmar är biståndsaktörer i det svenska civila samhället och tillsammans arbetar organisationerna med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över.

FuG:s projekt syftar till att stödja UNAIDS mål för år 2020.
Målet kallas 90 – 90 – 90 och innebär att 90 % av de Hiv-infekterade ska vara testade, av dessa ska 90 % stå på en adekvat antiretroviral behandling och 90 % av de som behandlas ska ha icke- detekterbar virusnivå i blodet. UNAIDS är FN:s organisation mot Aids.