FuG söker projektledare

Vill du vara med och hjälpa unga människor som lever med HIV/Aids i Uganda att få tillgång till diagnostik, läkemedelsbehandling och anpassad rådgivning på de lokala hälsocentralerna i distriktet Lyantonde?

FuG arbetar tillsammans med lokala partners i ett treårigt projekt som startade i februari 2018. Genomförandet av aktiviteterna inom projektet görs framförallt lokalt. Din uppgift är att följa upp att genomförda aktiviteter gett önskat resultat och kan verifieras ekonomiskt.  Du rapporterar varje år till vår finansiär Forum Syd. Forum Syd är en människorättsorganisation finansierad av SIDA, som fördelar projektbidrag till organisationer inom civilsamhället såsom FuG.

Inom projektet finns budget att en gång per år resa till Uganda för att utföra uppföljningen och rapporteringen. Du samarbetar under hela projektets genomförande nära med de lokala partnerorganisationerna och en projektledare från FuG inom samma huvudprojekt. Du kommer även att ha möjlighet att delta i kurser från Forum Syd inom projektledning.

Önskvärda kvalifikationer (men inte ett krav):

  • Kunskap om projektplaneringsverktyget LFA (Logical Framework Approach)
  • Kännedom om HIV – allmänt, behandling och utmaningar
  • 3 års erfarenhet i FuGs volontäraktiviteter
  • Internationell projektledarerfarenhet

Du bör även vara en god organisatör och en god ledare, ha koll på detaljerna och vara en problemlösare. Det är också ett krav att du kan kommunicera obehindrat på engelska både i skrift och i tal.

Mer information och kontakt:

Eva Solly, utrikesansvarig; eva.solly@gmail.com, 070-2645120

Malin Olsen, projektledare; malinolsen@hotmail.com, 070-2207761

 

Anmäl ditt intresse till någon av ovanstående! FuG´s styrelse kommer senast 13 december att välja kandidat.