Globala farmaceuter mot hiv i Afrika

FuGs arbete i Uganda har uppmärksammats av vår organisationsmedlem Unionen och en artikel finns med i deras senaste medlemsutskick. FuGs ordförande Lars Rönnbäck har intervjuats om våra projekt.

– Vi åker inte iväg som andra organisationer gör om det inträffar en katastrof, utan vi arbetar på längre sikt. Våra projekt syftar till att stödja civilsamhället i att kunna ställa krav på myndigheter för att verkligen få tillgång till de läkemedel och behandlingar man behöver, berättar Lars Rönnbäck.

Läs artikeln i sin helhet här på Unionens hemsida.

african women and children on a dusty road