I år möts vi på Apoteksforum

I Lars Rönnbäck Apoteket 1år kommer FuG att delta på mässan Apoteksforum, som äger rum på Kistamässan den 9 – 10 oktober.

– Vi kommer att ha vårt årsmöte och en monter på Apoteksforum och planerar också för några andra aktiviteter under denna mässa, säger Lars Rönnbäck, ordförande i FuG. Vid årsmötet deltar vi som vanligt ut Nippestipendiet och man kan redan nu nominera eventuella kandidater till stipendiet. Läs mer om stipendiet på vår hemsida.

– För vårt deltagande vid Apoteksforum har vi nu tecknat ett samarbetsavtal med Bra Mässor Sverige AB, som tillsammans med Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten arrangerar Apoteksforum, säger Lars. Avtalet ger FuG möjlighet till aktiviteter, årsmöte, seminarier, monteryta etc under mässan.

Det är mycket positivt att vi har fått till detta avtal, då det ger oss en bra möjlighet för vårt årsmöte och andra aktiviteter på en mässa där många farmaceuter och andra intresserade finns närvarande. Mer information kommer löpande på vår respektive Apoteksforums/Bra Mässors hemsidor.

Apoteksforum