FuG i samarbete med Pharmaceutical Society i Kampala

Den 15 februari träffade Farmaceuter utan Gränser från Sverige och Finland representanter för Pharmaceutical Society of Uganda(PSU) i Pharmacy House, Kampala. Från FuG Finland deltog Sirpa Peura och från FuG Sverige Lars Rönnbäck och Eva Solly. FuG:s samarbetsorganisationer i Uganda, RACOBAO och OCE deltog också med Haq Makumbe och Achilles Kawooya.

– Vi har varit verksamma sedan 2007 i Uganda och arbetat med försörjning av antiretrovirala läkemedel till HIV drabbade, berättar Lars Rönnbäck, FuG:s ordförande. Men vi har hittills inte haft något närmare samarbete med farmaceutiska organisationer i landet, vilket vi hoppas kunna ändra på inför kommande projekt som startas under året.

Samuel Opio från PSU Uganda tog emot den nordiska delegationen och berättade om PSU:s verksamhet.
– Det finns ca 1050 farmaceuter i Uganda och av dessa är 80 % verksamma, vilket ger ca 1 farmaceut per 100.000 invånare, berättar Samuel.

PSU är intresserade av läkemedelshantering, antibiotikaresistens och läkemedelsförsörjning. Nyligen anställdes en Partnership Officer som ska utveckla en strategisk plan i syfte att arbeta tillsammans med externa partners. Andra prioriterade frågor för PSU är farmakovigilans, utbildning i kvalitetsfrågor, teknisk utveckling och följsamhet till läkemedelsbehandling.

– Därför är vi intresserade av detta möte för att kunna identifiera potentiella partners, berättar Samuel. PSU är också positiva till att ta emot volontärer för specifika uppdrag eller delta i studentutbyten.

Läkemedelsförsörjningsfrågor

Sirpa Peura, sekreterare i finländska Farmaceuter utan Gränser berättade att man från finsk sida är intresserade av att arbeta med utveckling av försörjningskedjan för läkemedel i Uganda.

– En möjlighet att börja med är att utveckla ett manuellt system för beställning av läkemedel, berättar Sirpa. På lite längre sikt finns också möjlighet att arbeta med pilotprojekt för att testa datoriserad teknologi i försörjningskedjan.

Rural pharmacy concept

Eva Solly från FuG Sverige berättade att vi har ett särskilt intresse av att skicka volontärer för att arbeta med läkemedelsfrågor, helst i samverkan med våra etablerade partners i Uganda. En annan fråga av stort intresse är att kunna förmedla studenter för examensarbeten i Uganda. Läkemedelsförsörjningen i de projekt som FuG bedrivit i landet har för det mesta hanterats av hälsocentralerna i de olika byarna.

-Där finns inte några farmaceuter utan det är ofta en sjuksköterska som ansvarar för läkemedelshanteringen, säger Eva. – Därför är det särskilt intressant med idén att påbörja en utveckling av ett koncept för apotek på landsbygden (”rural pharmacy concept”).

– Vi avslutade mötet i en verkligt positiv anda och konstaterade att det fanns många möjligheter till fortsatt samarbete mellan de deltagande organisationerna, konstaterade Lars Rönnbäck och tackade för besöket på PSU i Kampala.

Möte med Pharmaceutical Society