Lyckad studieresa till Uganda och Rwanda

I februari besökte delar av FuG:s styrelse, medlemmar och tre personer från styrelsen för den finska systerorganisationen Rajaton Farmasia, Uganda och Rwanda. Resan bekostades av deltagarna själva och omfattade både ett studieprogram och ett turistprogram. I studieprogrammet ingick två workshopar, en i Lyantonde i Uganda och en i Kigali i Rwanda. I Lyantonde besökte gruppen även två av kommunerna – Kaliiro och Kinuuka för att närmare bekanta sig med de platser där FuG:s projekt bedrivs. Värdar för gruppen var dels RACOBAO och OCE i Lyantonde Uganda och ANSP+ i Kigali Rwanda.

Kick-off möte i Lyantonde

– Dagarna innan avresan från Sverige den 14 februari, fick vi besked om att Forum Syd beviljat pengar för ett nytt treårigt projekt i Lyantonde, berättar Eva Solly, ansvarig för FuG:s internationella projekt i östra Afrika. Därför blev mötet i Lyantonde ett kick-off möte för vårt nya HIV/Aids projekt som riktar sig mot målgrupperna ungdomar (10 – 19 år) och män, säger Eva.

Utsatta grupper

Ungdomar och män är två målgrupper som är viktiga att prioritera, då de ofta är drabbade av HIV/Aids, antingen själva eller i sina familjer. Många unga som drabbas är utsatta då de debuterar sexuellt, men saknar kunskap om vikten av att skydda sig för att undvika viruset. Unga flickor utsätts emellanåt för sexuella övergrepp och kan bli bortgifta tidigt. På olika sätt är de unga en riskgrupp för HIV-infektion.
– Kunskapen om HIV och Aids är låg och därför är riskerna stora att drabbas, berättar Eva.

Män är en viktig grupp – inte minst ur ett genderperspektiv

Varför är män en utvald målgrupp?

– Tillsammans med vår partnerorganisation RACOBAO identifierade vi just män som en viktig grupp att rikta sig emot, säger Eva. Män måste ta ett större ansvar för sin och familjens sexuella- och reproduktiva hälsa. Det är något som oftast bara kvinnor gör annars. Många män drabbas av HIV och därmed också stigmatisering och utanförskap. Men män förnekar sin sjukdom eller saknar kunskap om viruset och vikten av att verkligen behandla sig med antiretrovirala mediciner och skydda sin partner från fortsatt spridning. Därför tror vi att det är viktigt att rikta sig mot just denna målgrupp i en särskild del av projektet.

Workshop med många deltagare

Vid workshopen som ägde rum i Salama Shield konferenscentrum i Lyantonde deltog 33 personer; den svenska och finska FuG gruppen, representanter för distriktshälsocentralen och samtliga anställda i de lokala organisationerna RACOBAO och OCE, som kommer att ansvara för projektet. Även vårdpersonal som arbetar med HIV/Aids vid sjukhuset i Lyantonde och representanter för det lokala nätverket av människor som lever med HIV och några ungdomar var med under dagen.

– Det var en mycket givande dag med intensivt arbete kring projekten, berättar Hanna Rickberg, svensk deltagare vid workshopen.

Kick off möte med RACOBAO och OCE Kick off möte med RACOBAO och OCE

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopen leddes av Eva Solly. Som avslutning på dagen överlämnades en stafettpinne till de fyra projektledare som ska arbeta med projektet;

– Annika Johansson, Apotekare, Göteborg

– Malin Olsen, Biomedicinare, Uppsala

– Gersom Muhwezi, Livelihoods/Health Rights officer, OCE Uganda

– Solomon Lusambya, Health Suppport officer, RACOBAO Uganda

Lars Rönnbäck tackade RACOBAO och OCE genom att överlämna varsin gammal apoteksflaska för att ständigt påminna dem om att samarbetet med FuG ytterst handlar om att arbeta för ”allas rätt till en god läkemedelsbehandling’” – FuG Sveriges vision.

Ett viktigt samarbetsprojekt

Lars Rönnbäck ordförande i FuG konstaterar att kick-offen var viktig för att bygga ett bra samarbete mellan de tre berörda organisationerna, FuG, OCE och RACOBAO.

– Det är första gången vi har ett samarbetsprojekt med flera olika organisationer inblandade, säger Lars. Eventuellt kommer projektet i framtiden att inkludera även den finska organisationen, och därför var det angeläget att komma överens om spelregler för det fortsatta arbetet och lägga grunden för ett effektivt och bra projektarbete. Vi kommer även att teckna ett Memorandum of Understanding mellan de olika organisationerna där vi tydliggör ansvar och spelregler, avslutar Lars.

Malin och Cecilia pratar med Vincent och Solomon från RACOBAO

 

Kinukka Health Centre visitFAKTARUTA

Visste du att;

– FuG arbetar med projekt som ska bidra till visionen ”allas rätt till god läkemedelsbehandling”.

– Forum Syd, och FuG själva, finansierar de stora internationella projekten. Som medlem i FuG eller då du ger en gåva bidrar du till projekten. Det treåriga projektet som nu startas har en budget på ca en 1,4 miljoner kr.

– FuG:s projekt är upplagda enligt Forum Syds modell för rättighetsbaserade projekt. Det innebär att vi stärker civilsamhället så att de kan ställa krav på ansvariga i samhället. I våra projekt handlar det om att HIV-drabbade ska kunna kräva behandling, tillgång till testning och läkemedel, samt den övriga hjälp de som HIV-patienter behöver för att kunna leva. Läs mer om rättighetsbaserade projekt på Forum Syds hemsida.

– FuG:s projekt ska även bidra till UNAIDS internationella mål för 2020 det s k 90 – 90 – 90 målet som innebär att 90% av de HIV- infekterade ska vara testade, 90% av de som testats positiva ska stå på ART-behandling och 90% av dessa ska ha tillräcklig suppression av viruset i kroppen.