Nu startar vårt nya projekt i Uganda!

Farmaceuter utan Gränser beviljas medel från Forum Syd för att starta ett nytt projekt inom området HIV/Aids i Uganda. På onsdag den 14 februari reser en delegation från FuG Sverige och Finland till Lyantonde i Uganda för ett kick-offmöte för det nya projektet. FuG Finland (Rajaton Farmasia Suomi) deltar för att undersöka möjligheterna för den finska organisationen att involveras i projektet.

Det nya projektet kommer att drivas av FuG:s lokala partnerorganisationer RACOBAO och OCE i Lyantonde. RACOBAO har varit vår partner i många år och OCE är den nya partner som vi nu etablerar samarbete med. Projektet har utvecklats och planerats av Eva Solly, vår internationella projektkoordinator. Svenska projektledare är Annika Johansson och Malin Olsen.

HIV hos män och ungdomar

FuG:s nya projekt kommer att arbeta med målgrupperna män och ungdomar i syfte att öka kunskapen om HIV, hur man skyddar sig och testar sig, samt vikten av att sköta sin antiretrovirala behandling om man har drabbats av infektionen. Det handlar också om att informera och utbilda om antiretrovirala mediciner, och om kompetensutveckling av våra partners.

– Att det blev dessa målgrupper beror på att när vi genomförde två förstudier i april förra året, visade det sig att just dessa grupper är viktiga att prioritera i det fortsatta arbetet, berättar Lars Rönnbäck ordförande i Farmaceuter utan Gränser. Det nya projektet sträcker sig över en två års period och omfattar ett stort antal olika aktiviteter.
– I samband med den resa som vi gör till Uganda kommer vi också att träffa representanter för Pharmaceutical Society of Uganda i Kampala, berättar Lars. – Vi vill undersöka möjligheterna att ytterligare fokusera på läkemedelsfrågor och försörjningen av antiretrovirala mediciner genom ett eventuellt samarbete med en farmaceutisk organisation i landet, säger Lars. – En annan spännande möjlighet, särskilt för studenter och våra yngre medlemmar är att vi räknar med att kunna skicka svenska volontärer för mindre projektarbeten och eventuellt även examensarbeten som en del av de projekt vi har i Uganda. – Det är viktigt för FuG att involvera fler unga krafter i vårt arbete, avslutar Lars. Följ oss på Twitter, Facebook och på vår hemsida, särskilt nu under den resa som vi gör i Uganda och Rwanda! Om du är intresserad av volontäruppdrag i Uganda så hör av dig.

Forum Syd är en medlemsorganisation för ca 140 olika mindre organisationer i Sverige som alla arbetar för människors rättigheter i olika delar av världen. Farmaceuter utan Gränser är en av dessa medlemmar. Genom Forum Syd kan medlemsorganisationer söka bidrag till projekt för en rättvis och hållbar värld.