Farmaceuter utan Gränser ger Nippestipendiet till farmaceutkompisar

FuG har den 7 november, i samband med årsmötet på Läkemedelskongressen i Stockholm, tilldelat årets Nippestipendium till minne av Nils -Olof Strandqvist till Boel Öhrner och Mohammed Tarchehani från Västerås. Boel och Mohammed får stipendiet för sina individuella och gemensamma engagemang för att förenkla för nyanlända farmaceuter i Sverige

Boel har i flera sammanhang varit aktiv volontär inom FuG och föreningens projekt Farmaceutkompis. Mohammed är ansvarig för farmaceuterna inom föreningen Framtida Vårdpersonal och aktiv inom Farmaceutkompis. Deras lokala arbete i Farmaceutkompis Västerås har varit en inspiration för andra regioners farmaceutkompisar. I Västerås arrangerade de nätverkande aktiviteter för farmaceuter som ledde till att media uppmärksammade såväl Boel och Mohammed som farmaceut-kompisar, men också de utmaningar och möjligheter som nyanlända farmaceuter i Sverige ställs inför.

Boel och Mohammed personifierar hur vi alla, etablerade och nyanlända farmaceuter tillsammans kan göra skillnad.

image_40037873