Nu utlyses 2017 års Nippestipendium!

För nionde året i rad utlyser härmed Farmaceuter utan Gränser 2017 års stipendium till minne av Nils-Olof ”Nippe” Strandqvist som gjorde stora insatser för svensk och internationell farmaci och bl.a. grundade FuG i Sverige.

Har du en projektidé du klurat på länge som vill komma ut ur byrålådan och därmed behöver ett ”komma igång” bidrag? Eller har du ett projekt som är i startgroparna redan? Är du kanske student och ska skriva ditt examensarbete? Ta då chansen och sök årets Nippestipendium! Alla projekt är välkomna, stora som små, påbörjade eller planerade!

Behörig att söka eller nomineras är de som verkar i FuGs anda för allas rätt till god läkemedelsbehandling. Du kan nominera dig själv eller annan person, den som nominerar ska ha betalat in medlemsavgift till FuG för 2017.

Motivering eller projektbeskrivning innehållande vad som redan genomförts, pågår eller är i planeringsstadiet ska inkomma senast söndag 30 oktober till FuGs e-post info@fug.se. Stipendiet delas sedan ut under Läkemedelskongressen 7-8 november och ger stipendiaten förutom äran och en mindre summa pengar också tillgång till FuGs kontaktnätverk vilket kan främja projektets framgång ytterligare.

Tidigare projekt har behandlat Ebola, HIV/AIDS, antibiotikaresistens och rotavirus. Vid frågor eller om ni vill komma i kontakt med tidigare stipendiater, kontakta info@fug.se På de övriga flikarna kan du läsa mer om stipendiet samt om tidigare års stipendiater och deras projekt.

 Har ni några frågor – kontakta FuG på info@fug.se