Gemensam workshop mellan OCE och ANSP+ i Lyantonde

OCE och ANSP+ möts på OCEs kontorI mars genomförde Eva Solly och Lars Rönnbäck från FuGs styrelse tre förstudier för nya projekt i Östafrika. Ett av dem handlar om att starta ett gemensamt arbete mellan OCE från Uganda och ANSP+ från Rwanda. Lars och Eva höll en workshop i Kigali och detta arbete har de två organisationerna fortsatt med.

ANSP+ från Rwanda har nu rest till Lyantonde för att möta OCE och tillsammans ska de arbeta fram en projektplan och fylla i en projektansökan.

Projektet kommer att ha målgruppen ”sex workers”, dvs personer som säljer sex på olika orter och i distrikten längs Trans African high way. Det är känt att HIV-spridningen i regionen följer denna väg, där både lastbilsförarna och de prostituerade sprider sjukdomen.

Vi tror i vår del av världen att HIV numera är ett mindre problem. I Uganda finns fortfarande många som inte vet om de är smittade. Projektet ska öka medvetenheten hos målgruppetna om HIV och hur det sprids, utbilda hälsocentralerna att bemöta, öka följsamheten till läkemedelsbehandling.
Det kommer också att leda till mer bestående resultat när samarbetet sker över nationsgränserna!

Vi är otroligt glada över att se detta gränsöverskridande arbete, där kompetensöverföring används i allra högsta grad.

OCE och ANSP+ möts för att diskutera projektet

OCE och ANSP+ möts för att diskutera projektet

 

Grupparbete för att definiera projektets mål

Grupparbete för att definiera projektets mål