En frustrerande kamp mot HIV/Aids i Uganda

Förra året varnade FN:s program för HIV/Aids (Unaids) om en hotande kris om inte Uganda kan kontrollera de 227 nya hiv-infektionerna som uppkommer dagligen.
 
Hälsoministern i Uganda, Dr Ruth Aceng, säger att ett stort problem är männens vägran att testa sig för hiv, vilket hindrar regeringens ansträngningar i kampen mot sjukdomen. Virusbelastningen är fortsatt hög bland män, vilket gör det enkelt för dem att överföra viruset till andra människor och orsaka nya infektioner. ”När vi tittar igenom vår statistik har mycket få män testat för hiv och väldigt få män är inskrivna för behandling”, säger Dr Aceng. Läs hela artikeln här.
 
FuG har gjort en förstudie för ett fortsatt samarbete med RACOBAO i Uganda, där just män och hiv kommer att vara fokus.
HIV men Uganda