FuG genomför förstudie i Uganda

FuG gör just nu tre förstudier i Uganda och Rwanda, som syftar till att bedöma möjligheterna att starta nya projekt i dessa länder. Eva Solly och Lars Rönnbäck från FuGs styrelse arbetar med våra partnerorganisationer (RACOBAO och OCE i Uganda samt ANSP+ i Rwanda) för att analysera olika förslag och bedöma framtida samarbetspartners.

  De två första dagarna i Uganda arbetade vi med RACOBAO i en stor workshop enligt LFA-metodiken (Logical Framework Approach), berättar Eva. RACOBAO är den organisation som ansvarat för FuG:s tidigare projekt i landet. Ett ev. projekt tillsammans med vår gamla samarbetspartner RACOBAO kommer sannolikt att handla om ”Low male involvment in HIV-testing and care”

 Det var ett intensivt och konstruktivt arbete som tog oss fram till att formulera förslag till övergripande mål för projektet. Vid workshopen deltog också tentativa andra partners bland annat från organisationen Salama Shield samt National organisation for people living with HIV, berättar Lars.

Arbetet fortsätter nu med en annan och för FuG ny samarbetspartner, OCE (Organization for community epowerment).
– Tillsammans med OCE har bland annat besökt ledande representanter för Lyantonde distriktet och hälsosektionen inom distriktets ledning.
– Vi har fått veta att Lyantonde distrikt förlorar stödet till arbetet med HIV, som man haft från en tidigare organisation från och med april. Det innebär förstås att man är ännu mer angelägen att diskutera olika samarbetsmöjligheter med andra partners, berättar Lars.

 

Förstudien har så långt även omfattat besökt på Lyantonde sjukhus, där vi träffade ett par av läkarna och ett på en hälsocentral i en av kommunerna (Kaliiro). Där fick vi också träffa en kvinna, själv drabbad av HIV, som ensam ansvarar för 4 barn varav en var HIV drabbad. Gertrude, som hon heter, har utbildats inom det projekt FuG tidigare drev i distriktet och varit verksam som s k ”treatment helper”.
– Vi samtalade med henne om den svåra och utsatta situation som hon och barnen lever under, ett samtal som gav oss båda ett starkt intryck, säger Lars

 

-På torsdag och fredag ska vi genomföra ytterligare en workshop för att bedöma möjligheterna till ett ev. projekt som riktar sig mot ”vulnerable target groups”, t ex ensamma kvinnor, barn, ungdomar, föräldralösa som drabbats av HIV, säger Eva avslutningsvis.