FuGs ordförande sammanfattar året som gått

Civilsamhället utan Gränser – Nu mer än någonsin

Sten OlssonDet börjar närma sig årets slut, och som tidigare år har FuGs ordförande ordet och summerar året som gått. Det har varit ett turbulent år runt om i världen och det är viktigare än någonsin att visa medmänsklighet och solidaritet med alla. Ordförande Sten Olssons årsbrev går att läsa här.  Detta blir även Stens sista årsbrev då han med varm hand lämnar över posten som ordförande till Lars Rönnbäck nästa år.