Examensarbetet som blev ett miljonprojekt finansierat av SIDA

WAD 2016

Farmaceuter utan Gränser och Internationella Utskottet på Farmis uppmärksammade tillsammans den internationella Aidsdagen den 1 december. Arrangemanget gick av stapeln på Pharmen i Uppsala där Maria Swartling, som varit projektledare för FuG:s projekt om HIV-läkemedel och behandling av HIV-drabbade i Uganda, intevjuades. Vid arrangemanget såldes fika och röda bandet till stöd för fortsatt arbete inom Farmaceuter utan gränser. I publiken fanns bland annat många intresserade studenter på Farmis. En Instagramtävling med röda bandet som tema genomfördes och ett bokpris gick till vinnaren.

Maria Swartling intervjuades om sitt arbete med projektet och berättade på ett inspirerande och personligt sätt om projektet, som startade som ett resultat av det examensarbete hon gjorde i Uganda. Projektet påbörjades 2007 och har avslutats och slutrapporterats i år. Information om projektet finns att läsa här på FuG:s hemsida.

– Det har varit ett intressant, engagerande och lärorikt arbete säger Maria, som varit många gånger nere i Uganda. Maria berättade också om hur hon fått träffa många svårt sjuka och drabbade människor.
– Men det arbete som projektet genomfört för att stötta människor som är drabbade av HIV har också inneburit många positiva upplevelser då jag kunnat se att vårt arbete har haft stort värde för de människor som fått hjälp av projektet, avslutar Maria.

Maria Swartling intervjuades av Radio Uppland på Internationella Aidsdagen där hon också berättade om arbetet i Uganda. Klippet kan du höra här om du klickar dig fram till kl 7.18.

Farmaceuter utan Gränser är stolta och glada över det fantastiska arbete Maria lagt ner för att driva detta för föreningen så viktiga projekt.

På bilden ser vi från vänster; Lars Rönnbäck (ordförande i FuG från 2017), Roger Tameh (Farmaceutkompis från Syrien), Cecilia Biriell (styrelseledamot och kassör i FuG), Maria Swartling (kvällens huvudperson, avgående vice ordförande i FuG), Sten Olsson (nuvarande ordförande i FuG), Eva Solly (styrelseladmot och utrikesansvarig inom FuG), Johanna Degerman och Johanna Forsberg (båda ansvariga för arrangemanget inom Iternationella Utskottet på Farmis)

Lars Rönnbäck
Tillträdande ordförande
Farmaceuter utan gränser