Farmaceutkompis besöker Apoteket AB

En grupp nyanlända farmaceuter som kommit till Sverige som flyktingar besökte Apoteket AB den 20 januari. Besöket arrangerades av Maria Skogh-Jansson, Adelina Andersson och Lars Rönnbäck.

Farmaceutkompis besöker Apoteket AB

Farmaceutkompis är en nysatsning av FuG i Sverige. Satsningen går ut på att föra samman en etablerad svensk farmaceut med en nyanländ utländsk farmaceut. På det viset vill FuG bidra till en bättre integrering för kollegor från andra länder, som flyttar till Sverige. Till dags dato finns det drygt hundra etablerade svenska farmaceuter och ett 40 tal utländska farmaceuter som registrerat sig hos Farmaceutkompis. Farmaceutkompis har ”matchat” 25 kompispar i olika delar av landet. Mer information om Farmaceutkompis hittar du påwww.farmaceutkompis.se.

Apoteket är partner i Farmaceutkompis och dessutom företagsmedlem i FuG och stödjer på det viset dessa verksamheter.

– Apoteket har medarbetare från 83 olika länder som tillsammans behärskar 57 olika språk, berättar Maria Skogh-Jansson. Syftet med den här träffen är att få närmare kontakt med fler nyanlända farmaceuter för att försöka attrahera fler att komma och arbeta inom Apoteket AB.

På informationsmötet presenterades företaget av Lars Rönnbäck. Maria-Skogh Jansson och Adelina Andersson berättade om förutsättningar och möjligheter för att arbeta i Apoteket AB.
– Vi hade en intressant och bra diskussion med gruppen berättar Maria och Adelina och förhoppningsvis kan vi ordna flera liknande träffar och gärna på fler platser än i Stockholm. Alla nyanlända farmaceuter finns ju inte i Stockholmstrakten.

– Vi uppskattar väldigt mycket ert arbete och den stora ansträngning, ni har gjort för att många av oss som nyanlända farmaceuter kommer till arbetsmarknaden och får trevliga farmaceutkompisar, sa Mohamad Tarchhani och Nidaa Qasim efter möter.

/ Lars Rönnbäck