2015 års Nippestipendiat: Elin Lindström

Elin Lindström, Nippestipendiat 2015.

Elin Lindström, Nippestipendiat 2015.

2015 års Nippestipendium går till Elin Lindström, med följande motivering:

En modig och självuppoffrande insats för läkemedelsförsörjningen i Västafrika under en akut hälsovårdskris gör dig till ett föredöme för farmacevtkåren.

Elin fick stipeniet i samband med sin föreläsning Mina erfarenheter av kampen mot Ebola i Liberia och Sierra Leone.  Hon arbetade först i drygt två månader i Liberia, gjorde ett kort uppehåll och fortsatte senare till Sierra Leione, som nyligen förklarades ebola-fritt av WHO. Till vardags arbetar Elin på Apoteket Tärnan i Skelleftehamn.

En längre intervju som Lars Rönnbäck gjorde innan Elin nominerades till priset finns att läsa här.