Volontär på ett kvinnohälsoprojekt i Indien

2015-08-07

En av FuGs volontärer, Malin Olsen, har spenderat sommaren i Indien där hon har arbetat med ett kvinnohälsoprojekt i byarna omkring Kolar norr om Bangalore.

Undernäring är ett stort problem hos kvinnor och barn i det här området. Projektets syfte är att genom tillhandahållning av den näringsrika algen Spirulina till dessa hushåll kunna öka kunskapen om vikten av näringsrik mat. Ett gram av Spirulina motsvarar hela ett kilo grönsaker. Familjerna får lära sig att odla Spirulina själva och även få information om hur man lagar bättre och mer näringsrik mat, till exempel genom att göra bananpannkakor istället för att bara använda mjöl. Maten hos familjerna består ofta bara av ris, curry och bröd och saknar därför proteiner och vitaminer.

Ett annat av projektets mål är att försöka minska barnäktenskap. Många familjer gifter bort sina döttrar i 15-års åldern, vilket ofta resulterar i graviditet i ung ålder hos dessa flickor. Får då mamman inte tillräckligt med näring kan det vara skadligt både för henne och för barnet. Många barn som föds är underviktiga och växer inte som de ska, vilket kan ge skador som följer med resten av livet. Genom att informera familjerna om vilken risk det kan innebära för flickor att giftas bort och bli gravida i såpass ung ålder hoppas man kunna öka giftasåldern några år. Ett sätt att motverka graviditet i ung ålder är att låta flickorna gå i skola istället för att giftas bort, men det är ofta en kostnad familjerna inte har råd att ta.

Indien har ett av de högsta antalet undernärda barn i världen. Majoriteten av landets invånare lever i fattigdom vilket gör att det kan vara svårt att tillaga näringsrik mat. Det här projektet är ett samarbete mellan Scania Indias CSR program och Spirulina foundation India som utformat ett hälsoutbildningsprogram som ska pågå i sex månader. Det är ett svårt, men viktigt, arbete att försöka minska undernäringen i landet, främst hos barn. Redan nu säger kvinnorna som provat Spirulina att de känner sig piggare och att det märks på deras barn att de fått mer energi, vilket är ett steg i rätt riktining!


Spirulina i tablettform.


Volontärer från Spirulina foundation India på ett uppföljningsbesök där de ser hur det går för familjerna.


Malin tillsammans med volontärerna  hälsar på en lågstadieskola.