Tidigare projekt

FuG stödjer läkemedelsprojekt i Indonesien
Under november 2006 samlade FuG  in pengar från bl.a. svenska farmaceuter för att hjälpa till mer arbetet efter tsunamin. Dessa har donerats till projekt som den internationella organisationen för Farmacevter utan Gränser – Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSFCI) – driver i Indonesien. Den senaste tiden har PSFCI haft omfattande aktiviteter i landet. Först och främst efter tsunamin som drabbade landet i slutet av december 2004, och senare i Sulawezi-provinsen samt i Yogakarta. Arbetet har bl.a. inneburit kvalitetssäkring av donerade läkemedel, utbildning i läkemedelshantering samt utbildning i katastrofarbete för farmacevtisk personal. En läsvärd rapport över detta arbete har sammanställts. Läs rapporten här!

Läkemedelsbrist på landsbygden i Kamerun
FuG har lämnat ett bidrag till en hälsocentral i Sanaga-Yong, Kamerun i februari 2006. En stor resväska med läkemedel till ett värde av 7000 kronor överlämnades via en av styrelsemedlemmarna som var på besök i området. Bristen på läkemedel är ofta det mest påtagliga problemet på landsbygdens hälsocentraler där kompetent personal dagligen ställs inför faktum att inte kunna behandla sina patienter. På bilden ses läkare Lotta Rydell som tacksamt tog emot bidraget.

LottaRydell