Volontärverksamhet inom FuG

WAD 2012

FuG är en ideell organisation som är beroende av frivilliga krafter för den verksamhet vi bedriver här i Sverige. Just nu har vi flera utlandsprojekt i startgroparna och volontärer kommer att behövas till dessa projekt.

Vi kan även bidra med tips och råd om du på egen hand vill åka och volontärarbeta utomlands. En informationsfolder om volontärarbete utomlands via andra organisationer finns att ladda ner här.

I Sverige har vi en grupp frivilliga som hjälper oss med olika aktiviteter och arrangemang inom föreningen. Som exempel på aktiviteter som FuG gör kan nämnas utställningar och mässor, informationskvällar ofta i samarbete med Internationella Utskottet på Farmis och insamlingsaktiviteter t ex vid internationella aidsdagen.

Man kan som volontär till exempel arbeta med:

  • Delta i mässor och utställningar och representera föreningen samt informera om FuG
  • Hjälpa till att samla in pengar till FuG
  • Arbeta med information från FuG, till exempel på vår hemsida eller vår Facebooksida
  • Hjälpa till med praktiska saker i samband med våra olika aktiviteter
  • Skriva nyhetsbrev och ansvara för medlemsregistret

Är du intresserad av att bli volontär hos FuG? Dyk upp på nästa medlems- och volontörmöte (datum finns i kalendern på startsidan) eller kontakta oss på info@fug.se. Du är hjärtligt välkommen!

FuG Pharmada 2015