Cross-Border är ett projekt som bedrivs av FuG i Sverige och Finland, i samarbete med den svenska organisationen KWETU och organisationerna OCE i Uganda och ANSP+ i Rwanda. Projektet syftar till att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hos målgrupperna i Uganda och Rwanda och är finansierat av Forum Civ. Cross-Border är ett 3-årigt projekt som initierades under 2020.

Projektets målgrupper (Key Population = KP) består av personer som har hög risk för att drabbas av HIV och inkluderar män och kvinnor som är sexarbetare, HBTQ-personer samt män som har sex med män. Projektet bedrivs i 6 distrikt i Uganda och Rwanda och på huvudvägarna mellan länderna, där HIV-spridning är ett stort problem.

Projektets vision är frihet från HIV-infektioner, noll diskriminering av KP och ett sunt och inkluderande samhälle. Projektet arbetar för att stärka den sexuella och reproduktiva hälsan hos KP och för att minska spridningen av HIV längs vägarna mellan Uganda och Rwanda. Delmål inkluderar arbete mot effektiv och icke-diskriminerande vård för KP, tillgång till HIV-testning, läkemedel och uppföljning, förstärkning av den sociala och ekonomiska situationen hos KP, ökad medvetenhet i samhället och hos ansvariga inom politik och myndigheter gällande strukturella utmaningar och diskriminering, samt att utveckla samarbetet och kapaciteten mellan de involverade partnerorganisationerna.

OCE och ANSP+ har genomfört ”base-linestudier” med frågor till KP och hälso- och sjukvårdspersonal, för att få en bild över situationen och vilka utmaningar som finns. Dessa studier kommer också användas i utvärderingen av projektet. I nuläget analyseras enkäterna och resultaten jämförs med liknande undersökningar av t.ex. UNAIDS.

På grund av pandemin har det ännu inte varit möjligt för delegationer från Sverige att resa till Uganda och Rwanda, något som är nödvändigt för ett bra samarbete och en kontinuerlig utvärdering av projektet. Förhoppningsvis kommer resor till Uganda och Rwanda ske inom en snar framtid.

Styrgruppen för projektet har möten regelbundet och varannan månad sker även möte med de volontärer som är involverade. Projektledare är Birgit Eiermann. Läs mer om Cross Border projektet här.

Musanze district, Rwanda

Musanze district, Rwanda